Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Lê Anh Dũng. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Lê Anh Dũng

Lê Anh Dũng
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

34 -Trung bình 4.19 - Tổng điểm 7366

Lê Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ)
Lần cuối làm bài: 2019-09-12 22:12:36
Lần cuối làm bài: 2019-09-12 21:54:32
Lê Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về các bảng nhân
Lần cuối làm bài: 2019-09-12 21:32:37
Lê Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về các bảng chia
Lần cuối làm bài: 2019-09-12 21:13:32
Lê Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Thứ tự trong tập số nguyên
Lần cuối làm bài: 2019-08-20 22:22:27
Lê Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Tính chất chia hết của một tổng
Lần cuối làm bài: 2019-08-20 22:12:27
Lê Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Thứ tự thực hiện các phép tính
Lần cuối làm bài: 2019-08-20 22:06:47
Lê Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Mở rộng khái niệm phân số
Lần cuối làm bài: 2019-08-13 22:15:22
Lê Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Số đo góc
Lần cuối làm bài: 2019-08-01 20:38:18
Lê Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 14: Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố
Lần cuối làm bài: 2019-07-31 20:59:42

Luyện văn - Tiếng Việt

51 -Trung bình 5.81 - Tổng điểm 7435

Lê Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài đánh giá chất lượng đầu năm
Lần cuối làm bài: 2018-09-15 21:45:52
Lê Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài khảo sát chất lượng đầu năm
Lần cuối làm bài: 2019-09-12 20:46:58
Lê Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cầu Long Biên - chứng nhân lịch sử
Lần cuối làm bài: 2019-08-09 22:22:18
Lê Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phó từ
Lần cuối làm bài: 2019-08-07 20:33:28
Lê Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng
Lần cuối làm bài: 2019-08-11 21:04:24
Lê Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Em bé thông minh
Lần cuối làm bài: 2019-08-06 21:48:57
Lê Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu hai chấm)
Lần cuối làm bài: 2019-04-27 19:28:02
Lê Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy)
Lần cuối làm bài: 2019-04-03 20:15:11
Lê Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tà áo dài Việt Nam
Lần cuối làm bài: 2019-04-03 20:10:39
Lê Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nam và nữ
Lần cuối làm bài: 2019-04-03 20:06:08

Luyện Tiếng Anh

23 -Trung bình 8.31 - Tổng điểm 3324

Lê Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-02-22 21:43:57
Lê Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /s/ /z/ /iz/
Lần cuối làm bài: 2019-08-06 21:59:41
Lê Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A look inside
Lần cuối làm bài: 2019-08-06 21:58:51
Lê Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Which place would you like to visit, a museum or a pagoda?
Lần cuối làm bài: 2019-04-24 21:58:29
Lê Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What will the weather be like tomorrow?
Lần cuối làm bài: 2019-04-30 16:05:04
Lê Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-03-15 21:32:19
Lê Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Why would you like to be a writer?
Lần cuối làm bài: 2019-03-15 21:36:30
Lê Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What would you like to be in the future?
Lần cuối làm bài: 2019-02-24 15:53:59
Lê Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-02-22 21:32:27
Lê Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What do you think of the two brothers?
Lần cuối làm bài: 2019-02-22 21:20:43

Điểm thi

Lê Anh Dũng làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-17 22:20:54
Lê Anh Dũng làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-08-17 22:11:29
Lê Anh Dũng làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-08-17 21:39:11
Lê Anh Dũng làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-08-05 22:34:44
Lê Anh Dũng làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-03-06 22:00:37
Lê Anh Dũng làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-03-06 21:26:20
Lê Anh Dũng làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-01-03 20:02:34
Lê Anh Dũng làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-01-03 19:46:33
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-10-20 14:36:10
Lê Anh Dũng làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-09-14 19:57:10
Lê Anh Dũng làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-09-09 10:15:04
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2018-09-09 10:00:11
Lê Anh Dũng làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2018-09-08 21:47:03