Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Lê Anh Dũng. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Lê Anh Dũng

Lê Anh Dũng
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

34 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 3400

Lê Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2019-02-12 19:51:42
Lê Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán giải bằng biểu đồ Ven
Lần cuối làm bài: 2018-12-12 21:23:19
Lê Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2018-10-27 08:22:20
Lê Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2018-10-27 08:31:25
Lê Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về các bảng nhân
Lần cuối làm bài: 2019-09-12 21:32:37
Lê Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về các bảng chia
Lần cuối làm bài: 2019-09-12 21:13:32
Lê Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ngày, giờ
Lần cuối làm bài: 2018-12-28 21:54:18
Lê Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2018-09-30 20:27:00
Lần cuối làm bài: 2019-09-12 21:54:32
Lê Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ)
Lần cuối làm bài: 2019-09-12 22:12:36
Lê Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập bảng nhân 3
Lần cuối làm bài: 2019-01-21 20:57:59
Lê Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đường gấp khúc - độ dài đường gấp gấp khúc
Lần cuối làm bài: 2019-02-09 19:32:52
Lê Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Một phần tư
Lần cuối làm bài: 2019-03-06 20:59:15
Lê Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Một phần năm
Lần cuối làm bài: 2019-03-06 20:56:12
Lê Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Thứ tự thực hiện các phép tính
Lần cuối làm bài: 2019-08-20 22:06:47
Lê Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Tính chất chia hết của một tổng
Lần cuối làm bài: 2019-08-20 22:12:27
Lê Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-01-03 21:02:37
Lê Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giới thiệu về biểu đồ hình quạt
Lần cuối làm bài: 2018-12-28 20:13:57
Lê Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình hộp chữ nhật, hình lập phương
Lần cuối làm bài: 2018-12-27 21:08:17
Lê Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 14: Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố
Lần cuối làm bài: 2019-07-31 20:59:42
Lê Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Làm quen với số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2019-04-27 19:49:59
Lê Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Thứ tự trong tập số nguyên
Lần cuối làm bài: 2019-08-20 22:22:27
Lê Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu
Lần cuối làm bài: 2018-12-09 21:04:35
Lê Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Số đo góc
Lần cuối làm bài: 2019-08-01 20:38:18
Lê Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng số đo thời gian
Lần cuối làm bài: 2019-01-22 13:53:54
Lê Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ số đo thời gian
Lần cuối làm bài: 2018-12-19 20:34:25
Lê Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân số đo thời gian với một số
Lần cuối làm bài: 2018-12-22 21:40:00
Lê Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thời gian
Lần cuối làm bài: 2019-04-25 20:28:41
Lê Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về đo diện tích
Lần cuối làm bài: 2019-01-12 09:47:31
Lê Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về đo thể tích
Lần cuối làm bài: 2018-12-19 20:58:16
Lê Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về các phép tính với số đo thời gian
Lần cuối làm bài: 2018-12-28 20:29:50
Lê Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về diện tích, thể tích một số hình
Lần cuối làm bài: 2018-12-12 20:56:42
Lê Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Một số dạng bài toán đã học
Lần cuối làm bài: 2019-04-25 21:07:07
Lê Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Mở rộng khái niệm phân số
Lần cuối làm bài: 2019-08-13 22:15:22

Luyện văn - Tiếng Việt

51 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 5100

Lê Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Có công mài sắt, có ngày nên kim
Lần cuối làm bài: 2018-09-15 21:25:46
Lê Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ hoa: A
Lần cuối làm bài: 2018-12-16 09:00:56
Lê Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Phần thưởng
Lần cuối làm bài: 2018-09-15 21:55:55
Lê Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Làm việc thật vui
Lần cuối làm bài: 2018-09-15 21:13:20
Lê Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ hoa: B
Lần cuối làm bài: 2018-12-14 21:49:42
Lê Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Gọi bạn
Lần cuối làm bài: 2018-12-16 09:14:28
Lê Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bím tóc đuôi sam
Lần cuối làm bài: 2018-09-23 10:09:08
Lê Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Cảm ơn, xin lỗi
Lần cuối làm bài: 2018-12-16 09:21:44
Lê Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người thầy cũ
Lần cuối làm bài: 2018-12-14 21:42:00
Lê Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Bông hoa niềm vui
Lần cuối làm bài: 2018-12-14 21:33:12
Lê Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nhắn tin
Lần cuối làm bài: 2018-12-14 21:25:15
Lê Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chuyện bốn mùa
Lần cuối làm bài: 2018-09-15 22:26:42
Lê Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ai ngoan sẽ được thưởng
Lần cuối làm bài: 2019-04-10 22:04:45
Lê Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Ai ngoan sẽ được thưởng. Phân biệt tr/ch, êt/êch
Lần cuối làm bài: 2019-04-10 21:56:59
Lê Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ ngữ về Bác Hồ
Lần cuối làm bài: 2019-04-10 21:30:56
Lê Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ngày hôm qua đâu rồi
Lần cuối làm bài: 2018-09-15 21:48:31
Lê Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cậu bé thông minh
Lần cuối làm bài: 2019-08-08 21:44:34
Lê Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Cậu bé thông minh. Phân biệt l/n, an/ang. Bảng chữ
Lần cuối làm bài: 2019-09-10 21:33:19
Lê Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hai bàn tay em
Lần cuối làm bài: 2019-09-10 21:43:08
Lê Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Ôn về từ chỉ sự vật. So sánh
Lần cuối làm bài: 2019-09-10 20:59:54
Lê Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Đơn xin vào Đội
Lần cuối làm bài: 2019-09-10 22:26:29
Lê Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ai có lỗi?
Lần cuối làm bài: 2019-08-09 09:23:17
Lê Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Khi mẹ vắng nhà
Lần cuối làm bài: 2019-09-10 20:09:58
Lần cuối làm bài: 2019-08-14 21:38:56
Lê Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nghìn năm văn hiến
Lần cuối làm bài: 2018-09-14 19:30:39
Lê Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Quạt cho bà ngủ
Lần cuối làm bài: 2019-09-10 20:13:56
Lê Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bé Hoa
Lần cuối làm bài: 2018-12-14 21:21:10
Lê Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập làm biên bản cuộc họp
Lần cuối làm bài: 2018-11-28 21:39:34
Lê Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về tập đọc
Lần cuối làm bài: 2018-12-29 08:56:22
Lê Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Tập làm văn
Lần cuối làm bài: 2019-01-09 16:15:10
Lê Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người công dân số Một
Lần cuối làm bài: 2018-12-29 08:59:43
Lê Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người công dân số Một (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2018-12-29 09:02:39
Lê Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thái sư Trần Thủ Độ
Lần cuối làm bài: 2018-12-30 09:21:28
Lê Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Phân xử tài tình
Lần cuối làm bài: 2019-02-16 09:16:09
Lê Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Nhớ viết: Cao Bằng. Ôn tập về quy tắc viết hoa
Lần cuối làm bài: 2019-02-16 21:13:52
Lê Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Lập chương trình hoạt động
Lần cuối làm bài: 2019-02-16 21:06:32
Lê Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ
Lần cuối làm bài: 2019-02-16 21:10:15
Lê Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nghĩa thầy trò
Lần cuối làm bài: 2019-02-22 20:01:18
Lần cuối làm bài: 2019-02-22 20:06:58
Lê Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thuần phục sư tử
Lần cuối làm bài: 2019-04-03 19:47:07
Lần cuối làm bài: 2019-04-03 20:03:44
Lê Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nam và nữ
Lần cuối làm bài: 2019-04-03 20:06:08
Lê Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tà áo dài Việt Nam
Lần cuối làm bài: 2019-04-03 20:10:39
Lê Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy)
Lần cuối làm bài: 2019-04-03 20:15:11
Lê Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu hai chấm)
Lần cuối làm bài: 2019-04-27 19:28:02
Lê Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Em bé thông minh
Lần cuối làm bài: 2019-08-06 21:48:57
Lê Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng
Lần cuối làm bài: 2019-08-11 21:04:24
Lê Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phó từ
Lần cuối làm bài: 2019-08-07 20:33:28
Lê Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cầu Long Biên - chứng nhân lịch sử
Lần cuối làm bài: 2019-08-09 22:22:18
Lê Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài khảo sát chất lượng đầu năm
Lần cuối làm bài: 2019-09-12 20:46:58
Lê Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài đánh giá chất lượng đầu năm
Lần cuối làm bài: 2018-09-15 21:45:52

Luyện Tiếng Anh

23 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2300

Lê Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your address?
Lần cuối làm bài: 2018-09-08 20:45:04
Lê Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's your village like?
Lần cuối làm bài: 2018-09-09 09:05:11
Lê Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2018-09-09 09:16:56
Lê Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2018-09-09 09:25:04
Lê Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2018-12-28 20:47:09
Lê Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Don't play with the knife!
Lần cuối làm bài: 2019-02-16 21:57:06
Lê Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Why shouldn't he climb the tree?
Lần cuối làm bài: 2019-02-22 21:06:50
Lê Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-02-16 21:52:24
Lê Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What do you do in your free time?
Lần cuối làm bài: 2019-02-16 22:02:33
Lê Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What does your father do in his free time?
Lần cuối làm bài: 2019-02-22 20:15:44
Lê Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-02-22 20:38:33
Lê Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-02-22 20:54:45
Lê Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What happened in the story?
Lần cuối làm bài: 2019-02-22 21:17:06
Lê Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What do you think of the two brothers?
Lần cuối làm bài: 2019-02-22 21:20:43
Lê Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-02-22 21:32:27
Lê Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What would you like to be in the future?
Lần cuối làm bài: 2019-02-24 15:53:59
Lê Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Why would you like to be a writer?
Lần cuối làm bài: 2019-03-15 21:36:30
Lê Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-03-15 21:32:19
Lê Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What will the weather be like tomorrow?
Lần cuối làm bài: 2019-04-30 16:05:04
Lê Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Which place would you like to visit, a museum or a pagoda?
Lần cuối làm bài: 2019-04-24 21:58:29
Lê Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A look inside
Lần cuối làm bài: 2019-08-06 21:58:51
Lê Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /s/ /z/ /iz/
Lần cuối làm bài: 2019-08-06 21:59:41
Lê Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-02-22 21:43:57

Điểm thi

Lê Anh Dũng làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-17 22:20:54
Lê Anh Dũng làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-08-17 22:11:29
Lê Anh Dũng làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-08-17 21:39:11
Lê Anh Dũng làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-08-05 22:34:44
Lê Anh Dũng làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-03-06 22:00:37
Lê Anh Dũng làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-03-06 21:26:20
Lê Anh Dũng làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-01-03 20:02:34
Lê Anh Dũng làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-01-03 19:46:33
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-10-20 14:36:10
Lê Anh Dũng làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-09-14 19:57:10
Lê Anh Dũng làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-09-09 10:15:04
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2018-09-09 10:00:11
Lê Anh Dũng làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2018-09-08 21:47:03