Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ducstrong2014. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

ducstrong2014

ducstrong2014
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

ducstrong2014 làm bài Kiểm tra tháng 9 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-10-14 20:34:20
ducstrong2014 làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2014 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2014-10-14 20:31:22
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-10-14 20:02:55
ducstrong2014 làm bài Kiểm tra tháng 9 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-10-14 19:52:27
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2014-10-14 19:50:50

Luyện toán

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm