Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với nguyentienduc. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

nguyentienduc

nguyentienduc
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2014-11-27 18:52:46
nguyentienduc làm bài Kiểm tra tháng 5 năm 2014 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2014-11-07 15:23:31
nguyentienduc làm bài Kiểm tra tháng 9 năm 2014 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2014-11-06 16:48:49
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-11-06 16:45:13

Luyện toán

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm