Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với PHAN QUANG ĐỨC. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

PHAN QUANG ĐỨC

PHAN QUANG ĐỨC

Luyện toán

63 -Trung bình 9.71 - Tổng điểm 6310

PHAN QUANG ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 19: Ôn tập chương I
Lần cuối làm bài: 2019-12-01 16:30:58
PHAN QUANG ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Thứ tự thực hiện các phép tính
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 11:05:47
PHAN QUANG ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Phép cộng và phép nhân
Lần cuối làm bài: 2019-09-21 16:04:33
PHAN QUANG ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-09-20 16:49:09
PHAN QUANG ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2019-09-20 16:44:11
PHAN QUANG ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-09-20 16:42:32
Lần cuối làm bài: 2019-08-31 13:52:50
PHAN QUANG ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2019-08-28 14:36:36
PHAN QUANG ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Ôn tập chương II
Lần cuối làm bài: 2019-08-27 21:22:20
PHAN QUANG ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Mở rộng khái niệm phân số
Lần cuối làm bài: 2019-08-27 09:53:31

Luyện văn - Tiếng Việt

7 -Trung bình 5.36 - Tổng điểm 964

PHAN QUANG ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đêm nay Bác không ngủ
Lần cuối làm bài: 2019-10-14 14:47:56
PHAN QUANG ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng
Lần cuối làm bài: 2019-08-30 09:41:31
PHAN QUANG ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Em bé thông minh
Lần cuối làm bài: 2019-10-18 19:47:04
PHAN QUANG ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữa lỗi dùng từ
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 10:39:23
PHAN QUANG ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sơn Tinh, Thủy Tinh
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 21:44:31
PHAN QUANG ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiểu chung về văn tự sự
Lần cuối làm bài: 2019-09-18 14:57:33
PHAN QUANG ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ và cấu tạo của từ Tiếng Việt
Lần cuối làm bài: 2019-08-21 14:40:35

Luyện Tiếng Anh

32 -Trung bình 7.39 - Tổng điểm 3770

PHAN QUANG ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-09-21 16:05:12
PHAN QUANG ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-08-19 14:36:35
PHAN QUANG ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: My future house
Lần cuối làm bài: 2019-07-09 16:02:09
PHAN QUANG ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-09-14 14:40:34
PHAN QUANG ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: What nice photos
Lần cuối làm bài: 2019-09-20 16:23:46
PHAN QUANG ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: At the Gym
Lần cuối làm bài: 2019-09-01 09:09:31
PHAN QUANG ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-08-10 15:46:07
PHAN QUANG ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Conjunctions/ Wh-question words
Lần cuối làm bài: 2019-08-06 21:01:50
PHAN QUANG ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation: /ð/ and /θ/
Lần cuối làm bài: 2019-07-09 15:53:41
PHAN QUANG ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: What's on today?
Lần cuối làm bài: 2019-09-20 16:29:33

Điểm thi

PHAN QUANG ĐỨC làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-01-11 16:21:00
PHAN QUANG ĐỨC làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2020-01-10 15:49:23
PHAN QUANG ĐỨC làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-28 20:53:51
PHAN QUANG ĐỨC làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-24 15:37:12
PHAN QUANG ĐỨC làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-06 20:08:50
PHAN QUANG ĐỨC làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-28 20:29:04
PHAN QUANG ĐỨC làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-25 20:52:04
PHAN QUANG ĐỨC làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-24 16:11:10
PHAN QUANG ĐỨC làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-08-27 20:22:34
PHAN QUANG ĐỨC làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-08-27 20:06:54
PHAN QUANG ĐỨC làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-27 14:54:58
PHAN QUANG ĐỨC làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-07-27 09:05:14
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-07-26 15:45:58
PHAN QUANG ĐỨC làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-07-26 15:43:06
PHAN QUANG ĐỨC làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-26 15:41:47
PHAN QUANG ĐỨC làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-07-26 15:39:24
PHAN QUANG ĐỨC làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-25 20:27:11
PHAN QUANG ĐỨC làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-24 15:19:18
PHAN QUANG ĐỨC làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-07-21 08:57:38
PHAN QUANG ĐỨC làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-07-21 08:48:23
PHAN QUANG ĐỨC làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-20 15:46:37
PHAN QUANG ĐỨC làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-07-16 15:20:00
PHAN QUANG ĐỨC làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-14 15:16:07
PHAN QUANG ĐỨC làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-07-14 15:06:36