Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với PHAN QUANG ĐỨC. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

PHAN QUANG ĐỨC

PHAN QUANG ĐỨC
zô đây nàm chi chời

Luyện toán

66 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 6600

PHAN QUANG ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2019-08-15 14:48:42
PHAN QUANG ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2019-08-09 08:20:39
PHAN QUANG ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2019-08-24 20:10:46
PHAN QUANG ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình nào tiếp theo?
Lần cuối làm bài: 2019-08-04 14:22:30
PHAN QUANG ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán về chữ số tận cùng
Lần cuối làm bài: 2020-03-02 15:29:23
PHAN QUANG ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2019-08-03 14:44:08
PHAN QUANG ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-09-20 16:42:32
PHAN QUANG ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2019-09-20 16:44:11
PHAN QUANG ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong phép trừ
Lần cuối làm bài: 2019-08-17 09:45:03
PHAN QUANG ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-09-20 16:49:09
PHAN QUANG ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp - Phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 20:30:27
PHAN QUANG ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2019-07-25 20:20:15
PHAN QUANG ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con
Lần cuối làm bài: 2019-08-10 20:43:17
PHAN QUANG ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Ghi số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2019-08-01 09:18:33
PHAN QUANG ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Phép cộng và phép nhân
Lần cuối làm bài: 2019-09-21 16:04:33
PHAN QUANG ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Điểm. Đường thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-07-27 14:42:59
PHAN QUANG ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Ba điểm thẳng hàng
Lần cuối làm bài: 2019-09-17 15:23:28
Lần cuối làm bài: 2019-08-06 21:06:20
PHAN QUANG ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Chia hai lũy thừa cùng cơ số
Lần cuối làm bài: 2019-08-03 09:41:04
PHAN QUANG ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Thứ tự thực hiện các phép tính
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 11:05:47
PHAN QUANG ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Tính chất chia hết của một tổng
Lần cuối làm bài: 2019-08-07 09:24:39
PHAN QUANG ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 07:49:31
PHAN QUANG ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9
Lần cuối làm bài: 2019-08-14 19:47:04
PHAN QUANG ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Đường thẳng đi qua hai điểm
Lần cuối làm bài: 2019-08-08 09:22:37
PHAN QUANG ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Tia
Lần cuối làm bài: 2019-07-24 15:07:23
PHAN QUANG ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-08-09 08:54:54
PHAN QUANG ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-08-08 09:05:03
PHAN QUANG ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Khi nào thì AM + MB = AB?
Lần cuối làm bài: 2019-08-04 14:36:20
PHAN QUANG ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài
Lần cuối làm bài: 2019-08-14 08:31:41
PHAN QUANG ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Trung điểm của đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-08-03 15:21:20
PHAN QUANG ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 13: Ước và bội
Lần cuối làm bài: 2019-07-23 20:34:57
PHAN QUANG ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 14: Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố
Lần cuối làm bài: 2019-07-15 16:00:25
PHAN QUANG ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 15: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố
Lần cuối làm bài: 2019-07-22 09:35:05
PHAN QUANG ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 16: Ước chung và bội chung
Lần cuối làm bài: 2019-07-24 08:50:49
PHAN QUANG ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 17: Ước chung lớn nhất
Lần cuối làm bài: 2019-07-25 15:18:01
PHAN QUANG ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 18: Bội chung nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2019-08-03 09:06:37
PHAN QUANG ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 19: Ôn tập chương I
Lần cuối làm bài: 2019-12-01 16:30:58
PHAN QUANG ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Làm quen với số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 07:32:48
PHAN QUANG ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tập hợp các số nguyên
Lần cuối làm bài: 2019-07-18 09:43:03
PHAN QUANG ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Thứ tự trong tập số nguyên
Lần cuối làm bài: 2019-07-27 15:27:14
PHAN QUANG ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Cộng hai số nguyên cùng dấu
Lần cuối làm bài: 2019-07-27 08:52:52
PHAN QUANG ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Cộng hai số nguyên khác dấu
Lần cuối làm bài: 2019-07-25 20:06:19
PHAN QUANG ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Tính chất của phép cộng các số nguyên
Lần cuối làm bài: 2019-08-12 15:19:15
PHAN QUANG ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Phép trừ hai số nguyên
Lần cuối làm bài: 2019-12-23 16:31:13
PHAN QUANG ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Quy tắc chuyển vế
Lần cuối làm bài: 2019-08-14 15:27:30
PHAN QUANG ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Nhân hai số nguyên khác dấu
Lần cuối làm bài: 2019-07-26 09:30:12
PHAN QUANG ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Nhân hai số nguyên cùng dấu
Lần cuối làm bài: 2019-08-16 15:57:11
PHAN QUANG ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: Tính chất của phép nhân
Lần cuối làm bài: 2019-08-18 15:13:24
PHAN QUANG ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 14: Ôn tập chương II
Lần cuối làm bài: 2019-08-24 19:53:35
PHAN QUANG ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Hai góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2019-08-18 08:50:58
PHAN QUANG ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Hai đường thẳng vuông góc
Lần cuối làm bài: 2019-08-04 14:29:04
PHAN QUANG ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Nửa mặt phẳng
Lần cuối làm bài: 2019-08-09 08:17:14
PHAN QUANG ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Góc
Lần cuối làm bài: 2019-08-01 09:12:37
PHAN QUANG ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Số đo góc
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 15:46:49
PHAN QUANG ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Khi nào thì ∠xOy + ∠yOz = ∠xOz
Lần cuối làm bài: 2019-08-07 09:14:16
PHAN QUANG ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Vẽ góc cho biết số đo
Lần cuối làm bài: 2019-08-06 20:16:19
PHAN QUANG ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Tia phân giác của góc
Lần cuối làm bài: 2019-08-04 14:50:54
PHAN QUANG ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Đường tròn
Lần cuối làm bài: 2019-08-17 09:42:34
PHAN QUANG ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-07-25 14:57:50
PHAN QUANG ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Ôn tập chương II
Lần cuối làm bài: 2019-08-27 21:22:20
PHAN QUANG ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Mở rộng khái niệm phân số
Lần cuối làm bài: 2019-08-27 09:53:31
PHAN QUANG ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Phân số bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2020-03-02 15:47:28
PHAN QUANG ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Tính chất cơ bản của phân số
Lần cuối làm bài: 2020-03-25 15:50:25
PHAN QUANG ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2019-08-28 14:36:36
Lần cuối làm bài: 2019-08-31 13:52:50
PHAN QUANG ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 16: Tìm tỉ số của hai số
Lần cuối làm bài: 2019-07-27 09:35:39

Luyện văn - Tiếng Việt

7 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 700

PHAN QUANG ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ và cấu tạo của từ Tiếng Việt
Lần cuối làm bài: 2019-08-21 14:40:35
PHAN QUANG ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiểu chung về văn tự sự
Lần cuối làm bài: 2019-09-18 14:57:33
PHAN QUANG ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sơn Tinh, Thủy Tinh
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 21:44:31
PHAN QUANG ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữa lỗi dùng từ
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 10:39:23
PHAN QUANG ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Em bé thông minh
Lần cuối làm bài: 2019-10-18 19:47:04
PHAN QUANG ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng
Lần cuối làm bài: 2019-08-30 09:41:31
PHAN QUANG ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đêm nay Bác không ngủ
Lần cuối làm bài: 2019-10-14 14:47:56

Luyện Tiếng Anh

36 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 3600

PHAN QUANG ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 1 (Unit 1+2+3)
Lần cuối làm bài: 2019-07-15 16:11:09
PHAN QUANG ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 1
Lần cuối làm bài: 2019-08-19 14:26:49
PHAN QUANG ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-06-22 15:39:24
PHAN QUANG ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Why shouldn't he climb the tree?
Lần cuối làm bài: 2019-06-20 15:38:58
PHAN QUANG ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What does your father do in his free time?
Lần cuối làm bài: 2019-07-05 10:02:33
PHAN QUANG ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What would you like to be in the future?
Lần cuối làm bài: 2019-06-22 15:45:47
PHAN QUANG ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-07-05 10:08:32
PHAN QUANG ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Characters
Lần cuối làm bài: 2019-06-20 15:29:22
PHAN QUANG ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present continuous
Lần cuối làm bài: 2019-09-14 14:57:32
PHAN QUANG ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-09-17 15:00:16
PHAN QUANG ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2019-09-17 15:20:59
PHAN QUANG ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-09-17 19:53:40
PHAN QUANG ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /s/ /z/ /iz/
Lần cuối làm bài: 2020-02-24 16:20:02
PHAN QUANG ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 14:33:32
PHAN QUANG ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A surprise guest
Lần cuối làm bài: 2019-09-17 19:43:04
PHAN QUANG ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /b/ /p/
Lần cuối làm bài: 2019-10-01 15:06:40
PHAN QUANG ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present continuous for future
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 08:45:49
PHAN QUANG ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 08:49:18
PHAN QUANG ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-10-18 20:03:38
PHAN QUANG ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Lost in the old town
Lần cuối làm bài: 2019-09-20 16:39:13
PHAN QUANG ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-11-21 16:39:30
PHAN QUANG ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Geography Club
Lần cuối làm bài: 2019-12-01 15:33:38
PHAN QUANG ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Comparative & Superlative Adjectives
Lần cuối làm bài: 2019-12-01 15:40:43
PHAN QUANG ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Happy New Year!
Lần cuối làm bài: 2020-02-24 16:12:44
PHAN QUANG ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /s/ /ʃ/
Lần cuối làm bài: 2020-02-24 16:16:48
PHAN QUANG ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: What's on today?
Lần cuối làm bài: 2019-09-20 16:29:33
PHAN QUANG ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation: /ð/ and /θ/
Lần cuối làm bài: 2019-07-09 15:53:41
PHAN QUANG ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Conjunctions/ Wh-question words
Lần cuối làm bài: 2019-08-06 21:01:50
PHAN QUANG ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-08-10 15:46:07
PHAN QUANG ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: At the Gym
Lần cuối làm bài: 2019-09-01 09:09:31
PHAN QUANG ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation: /ɪə/ and /eə/
Lần cuối làm bài: 2020-03-27 08:04:09
PHAN QUANG ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: What nice photos
Lần cuối làm bài: 2019-09-20 16:23:46
PHAN QUANG ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-09-14 14:40:34
PHAN QUANG ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: My future house
Lần cuối làm bài: 2019-07-09 16:02:09
PHAN QUANG ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-08-19 14:36:35
PHAN QUANG ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-09-21 16:05:12

Điểm thi

PHAN QUANG ĐỨC làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-01-11 16:21:00
PHAN QUANG ĐỨC làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2020-01-10 15:49:23
PHAN QUANG ĐỨC làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-28 20:53:51
PHAN QUANG ĐỨC làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-24 15:37:12
PHAN QUANG ĐỨC làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-06 20:08:50
PHAN QUANG ĐỨC làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-28 20:29:04
PHAN QUANG ĐỨC làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-25 20:52:04
PHAN QUANG ĐỨC làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-24 16:11:10
PHAN QUANG ĐỨC làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-08-27 20:22:34
PHAN QUANG ĐỨC làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-08-27 20:06:54
PHAN QUANG ĐỨC làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-27 14:54:58
PHAN QUANG ĐỨC làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-07-27 09:05:14
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-07-26 15:45:58
PHAN QUANG ĐỨC làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-07-26 15:43:06
PHAN QUANG ĐỨC làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-26 15:41:47
PHAN QUANG ĐỨC làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-26 15:39:24
PHAN QUANG ĐỨC làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-25 20:27:11
PHAN QUANG ĐỨC làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-24 15:19:18
PHAN QUANG ĐỨC làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-07-21 08:57:38
PHAN QUANG ĐỨC làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-07-21 08:48:23
PHAN QUANG ĐỨC làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-20 15:46:37
PHAN QUANG ĐỨC làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-07-16 15:20:00
PHAN QUANG ĐỨC làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-14 15:16:07
PHAN QUANG ĐỨC làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-07-14 15:06:36