Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Songoku Sky Fc11. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Songoku Sky Fc11

Songoku Sky Fc11
Dương 7B Love Vũ 7A

Luyện toán

127 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 12700

Songoku Sky Fc11 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khớp thời gian
Lần cuối làm bài: 2017-07-14 11:43:23
Songoku Sky Fc11 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn, hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2017-07-14 08:59:09
Songoku Sky Fc11 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-06-16 09:56:02
Songoku Sky Fc11 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau - phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-06-16 09:21:24
Songoku Sky Fc11 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2017-06-16 16:50:02
Songoku Sky Fc11 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2017-06-16 16:46:17
Songoku Sky Fc11 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2017-07-14 11:30:47
Songoku Sky Fc11 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2017-06-17 16:35:23
Songoku Sky Fc11 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2017-07-14 14:06:31
Songoku Sky Fc11 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có hình minh họa
Lần cuối làm bài: 2017-07-14 11:20:57
Songoku Sky Fc11 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ có hình minh họa
Lần cuối làm bài: 2017-06-17 16:39:43
Songoku Sky Fc11 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thứ tự
Lần cuối làm bài: 2017-06-17 16:44:41
Songoku Sky Fc11 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, số liền sau
Lần cuối làm bài: 2017-07-14 14:14:39
Songoku Sky Fc11 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số
Lần cuối làm bài: 2017-07-11 11:33:58
Songoku Sky Fc11 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép cộng
Lần cuối làm bài: 2017-07-13 14:41:54
Songoku Sky Fc11 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điền phép tính cộng hoặc trừ thích hợp
Lần cuối làm bài: 2017-07-14 09:46:05
Songoku Sky Fc11 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính toán và so sánh biểu thức
Lần cuối làm bài: 2017-07-14 06:54:10
Songoku Sky Fc11 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2017-06-17 05:33:10
Songoku Sky Fc11 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2017-07-15 15:33:43
Songoku Sky Fc11 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng, trừ các số tròn chục
Lần cuối làm bài: 2017-07-14 14:42:01
Songoku Sky Fc11 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng, trừ số có hai chữ số với số tròn chục
Lần cuối làm bài: 2017-07-14 08:32:02
Songoku Sky Fc11 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ không nhớ các số có hai chữ số
Lần cuối làm bài: 2017-07-16 16:26:49
Songoku Sky Fc11 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ độ dài
Lần cuối làm bài: 2017-07-14 09:06:51
Songoku Sky Fc11 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2017-07-14 14:20:22
Songoku Sky Fc11 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đổi đơn vị đo chiều dài
Lần cuối làm bài: 2017-06-26 20:30:49
Songoku Sky Fc11 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng trừ độ dài
Lần cuối làm bài: 2017-07-14 14:46:52
Songoku Sky Fc11 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2017-07-14 11:08:15
Songoku Sky Fc11 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 9+5, 29+5, 39+25
Lần cuối làm bài: 2017-07-16 08:33:03
Songoku Sky Fc11 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 8 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2017-06-17 16:51:30
Songoku Sky Fc11 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2017-07-14 15:05:20
Songoku Sky Fc11 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2017-07-14 16:41:02
Songoku Sky Fc11 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2017-07-16 08:44:55
Songoku Sky Fc11 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điền số hoặc phép tính thích hợp
Lần cuối làm bài: 2017-07-15 15:50:24
Songoku Sky Fc11 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2017-07-14 10:00:34
Songoku Sky Fc11 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2017-07-14 11:05:26
Songoku Sky Fc11 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2017-07-15 05:41:36
Songoku Sky Fc11 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2017-07-15 14:44:35
Songoku Sky Fc11 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ phạm vi 100
Lần cuối làm bài: 2017-07-15 08:10:28
Songoku Sky Fc11 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Minh họa phép nhân bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2017-07-19 19:28:05
Songoku Sky Fc11 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép nhân phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-07-15 14:49:22
Songoku Sky Fc11 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia cho số phạm vi 5 - nhiều dạng toán
Lần cuối làm bài: 2017-07-18 12:36:40
Songoku Sky Fc11 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2017-07-15 06:48:32
Songoku Sky Fc11 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc các số
Lần cuối làm bài: 2017-07-19 10:12:36
Songoku Sky Fc11 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Gấp mấy lần?
Lần cuối làm bài: 2017-07-22 15:25:07
Songoku Sky Fc11 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2017-07-17 11:09:59
Songoku Sky Fc11 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng, phép trừ
Lần cuối làm bài: 2017-07-16 07:38:14
Songoku Sky Fc11 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết mệnh giá tiền
Lần cuối làm bài: 2017-07-15 16:18:11
Songoku Sky Fc11 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn cách trả tiền
Lần cuối làm bài: 2017-07-16 09:00:07
Songoku Sky Fc11 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, chữ nhật, tứ giác
Lần cuối làm bài: 2017-07-15 16:24:56
Songoku Sky Fc11 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết góc vuông, góc nhọn, góc tù
Lần cuối làm bài: 2017-07-17 07:48:57
Songoku Sky Fc11 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết góc vuông trong hình
Lần cuối làm bài: 2017-07-15 15:13:59
Songoku Sky Fc11 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2017-07-13 08:52:24
Songoku Sky Fc11 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2017-07-13 08:58:06
Songoku Sky Fc11 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2017-06-16 08:03:46
Songoku Sky Fc11 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2017-07-13 13:11:08
Songoku Sky Fc11 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2017-06-16 08:24:15
Songoku Sky Fc11 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2017-06-16 08:19:25
Songoku Sky Fc11 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2017-06-16 08:14:15
Songoku Sky Fc11 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2017-07-13 09:07:57
Songoku Sky Fc11 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2017-06-16 08:27:48
Songoku Sky Fc11 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2017-06-16 08:54:47
Songoku Sky Fc11 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số hạng trong phép cộng dạng 9+x
Lần cuối làm bài: 2017-07-14 17:19:20
Songoku Sky Fc11 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số hạng trong phép cộng dạng 8+x
Lần cuối làm bài: 2017-06-17 16:47:22
Songoku Sky Fc11 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2017-07-14 17:09:58
Songoku Sky Fc11 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2017-07-16 16:55:50
Songoku Sky Fc11 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có tổng bằng 100
Lần cuối làm bài: 2017-07-10 06:55:17
Songoku Sky Fc11 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong các phép cộng và trừ
Lần cuối làm bài: 2017-07-13 13:03:25
Songoku Sky Fc11 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép trừ
Lần cuối làm bài: 2017-07-14 09:04:27
Songoku Sky Fc11 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm tổng hoặc số hạng trong phép cộng
Lần cuối làm bài: 2017-07-14 08:21:16
Songoku Sky Fc11 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiệu, số bị trừ hoặc số trừ
Lần cuối làm bài: 2017-07-14 09:51:39
Songoku Sky Fc11 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép cộng
Lần cuối làm bài: 2017-07-14 14:38:52
Songoku Sky Fc11 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép trừ
Lần cuối làm bài: 2017-07-14 14:31:46
Songoku Sky Fc11 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm tổng hoặc số hạng trong phép cộng
Lần cuối làm bài: 2017-07-14 17:16:38
Songoku Sky Fc11 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiệu, số bị trừ hoặc số trừ
Lần cuối làm bài: 2017-07-15 09:57:45
Songoku Sky Fc11 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2017-06-26 20:27:33
Songoku Sky Fc11 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2017-06-20 18:45:15
Songoku Sky Fc11 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-06-16 06:47:47
Songoku Sky Fc11 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-06-16 07:41:25
Songoku Sky Fc11 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-07-11 11:36:37
Songoku Sky Fc11 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2017-07-14 06:50:49
Songoku Sky Fc11 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-06-16 08:07:04
Songoku Sky Fc11 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-06-16 07:14:52
Songoku Sky Fc11 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-11-11 12:19:50
Songoku Sky Fc11 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-06-16 06:53:56
Songoku Sky Fc11 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2017-06-16 07:11:31
Songoku Sky Fc11 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2017-06-16 08:55:32
Songoku Sky Fc11 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-06-16 09:52:48
Songoku Sky Fc11 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-07-13 13:26:41
Songoku Sky Fc11 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm tiến, đếm lùi - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-07-13 06:13:53
Songoku Sky Fc11 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2017-06-16 09:00:22
Songoku Sky Fc11 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 6
Lần cuối làm bài: 2017-06-16 07:02:36
Songoku Sky Fc11 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 7
Lần cuối làm bài: 2017-07-14 17:01:42
Songoku Sky Fc11 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 8
Lần cuối làm bài: 2017-07-16 18:02:50
Songoku Sky Fc11 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 9
Lần cuối làm bài: 2017-07-17 07:44:22
Songoku Sky Fc11 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 2
Lần cuối làm bài: 2017-07-16 06:38:50
Songoku Sky Fc11 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 5
Lần cuối làm bài: 2017-07-17 08:20:08
Songoku Sky Fc11 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 6
Lần cuối làm bài: 2017-07-13 12:53:14
Songoku Sky Fc11 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 7
Lần cuối làm bài: 2017-07-15 06:59:39
Songoku Sky Fc11 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 8
Lần cuối làm bài: 2017-07-15 15:23:40
Songoku Sky Fc11 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 9
Lần cuối làm bài: 2017-07-17 08:13:57
Songoku Sky Fc11 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quan hệ giữa phép nhân và phép chia
Lần cuối làm bài: 2017-07-13 10:17:10
Songoku Sky Fc11 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn - phép nhân với số phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-06-16 07:33:24
Songoku Sky Fc11 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn - phép chia cho số phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-07-16 08:12:45
Songoku Sky Fc11 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2017-07-15 15:44:47
Songoku Sky Fc11 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Không thực hiện phép tính, so sánh kết quả phép tính
Lần cuối làm bài: 2017-07-15 16:09:41
Songoku Sky Fc11 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc vuông, góc không vuông
Lần cuối làm bài: 2017-07-15 14:56:58
Songoku Sky Fc11 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2017-05-31 06:43:29
Songoku Sky Fc11 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2017-06-17 10:06:23
Songoku Sky Fc11 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm, đường thẳng, đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2017-06-16 10:05:55
Songoku Sky Fc11 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia, tia đối nhau
Lần cuối làm bài: 2017-06-19 05:56:36
Songoku Sky Fc11 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2017-06-16 09:33:52
Songoku Sky Fc11 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Lần cuối làm bài: 2017-06-07 09:32:46
Songoku Sky Fc11 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2017-11-22 17:54:02
Songoku Sky Fc11 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Là số tự nhiên hay số nguyên?
Lần cuối làm bài: 2017-06-17 05:41:11
Songoku Sky Fc11 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số âm hay số dương?
Lần cuối làm bài: 2017-06-17 06:04:06
Songoku Sky Fc11 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và sắp xếp
Lần cuối làm bài: 2017-06-17 09:50:25
Songoku Sky Fc11 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số đối, giá trị tuyệt đối
Lần cuối làm bài: 2017-06-17 16:10:07
Songoku Sky Fc11 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng cửu chương cộng có nhớ
Lần cuối làm bài: 2017-07-14 14:57:36
Songoku Sky Fc11 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng trừ phạm vi 20
Lần cuối làm bài: 2017-07-14 08:07:13
Songoku Sky Fc11 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ hai số tròn trăm, tròn chục
Lần cuối làm bài: 2017-07-14 08:40:37
Songoku Sky Fc11 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2017-07-13 06:21:31
Songoku Sky Fc11 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tỉ lệ thuận
Lần cuối làm bài: 2017-11-10 19:07:44
Songoku Sky Fc11 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình nào tiếp theo?
Lần cuối làm bài: 2017-07-14 16:43:40
Songoku Sky Fc11 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân loại hình
Lần cuối làm bài: 2017-07-14 08:11:28
Songoku Sky Fc11 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dòng tiếp theo như thế nào?
Lần cuối làm bài: 2017-07-14 17:12:28
Songoku Sky Fc11 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-07-13 13:39:34
Songoku Sky Fc11 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình đối xứng trục
Lần cuối làm bài: 2017-07-14 14:25:37

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Songoku Sky Fc11 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Lũy tre
Lần cuối làm bài: 2017-11-09 18:55:38

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Songoku Sky Fc11 làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-07-28 11:19:58
Songoku Sky Fc11 làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-07-27 09:55:35
Songoku Sky Fc11 làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-07-27 09:51:06
Songoku Sky Fc11 làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-07-25 19:40:25
Songoku Sky Fc11 làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-07-25 19:38:26
Songoku Sky Fc11 làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-07-23 14:51:02
Songoku Sky Fc11 làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-07-23 14:46:18
Songoku Sky Fc11 làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-07-23 14:44:06
Songoku Sky Fc11 làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-07-23 14:41:37
Songoku Sky Fc11 làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-07-23 14:38:53
Songoku Sky Fc11 làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-07-23 14:37:07
Songoku Sky Fc11 làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-07-23 14:35:28