Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đoàn Duy Thành. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đoàn Duy Thành

Đoàn Duy Thành
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

90 -Trung bình 6.68 - Tổng điểm 11217

Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Làm quen với số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2019-11-19 16:17:23
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 17: Ước chung lớn nhất
Lần cuối làm bài: 2019-11-05 20:54:07
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 16: Ước chung và bội chung
Lần cuối làm bài: 2019-11-01 15:50:00
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9
Lần cuối làm bài: 2019-11-01 20:42:27
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 13: Ước và bội
Lần cuối làm bài: 2019-10-31 21:45:48
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Điểm. Đường thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-10-30 21:02:12
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Khi nào thì AM + MB = AB?
Lần cuối làm bài: 2019-10-30 20:50:58
Lần cuối làm bài: 2019-08-04 21:47:22
Lần cuối làm bài: 2019-08-04 21:03:57
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương
Lần cuối làm bài: 2019-08-04 20:44:36

Luyện văn - Tiếng Việt

36 -Trung bình 7.45 - Tổng điểm 3876

Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ
Lần cuối làm bài: 2018-10-23 17:18:55
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tôi đi học
Lần cuối làm bài: 2018-10-23 17:13:31
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉ từ
Lần cuối làm bài: 2019-11-19 16:32:41
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lợn cưới, áo mới
Lần cuối làm bài: 2019-11-11 21:17:06
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cụm danh từ
Lần cuối làm bài: 2019-10-31 22:04:28
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ông lão đánh cá và con cá vàng
Lần cuối làm bài: 2019-11-01 16:01:18
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cây bút thần
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 22:44:25
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thạch Sanh
Lần cuối làm bài: 2019-11-01 20:57:34
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bánh chưng, bánh giầy (Tự học có hướng dẫn)
Lần cuối làm bài: 2019-09-18 15:45:11
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Con Rồng, cháu Tiên
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 21:42:39

Luyện Tiếng Anh

47 -Trung bình 8.67 - Tổng điểm 5203

Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Happy New Year!
Lần cuối làm bài: 2019-11-19 16:36:34
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Geography Club
Lần cuối làm bài: 2019-11-11 21:18:59
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How many apples do you eat every day?
Lần cuối làm bài: 2019-01-16 21:27:28
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What would you like to eat?
Lần cuối làm bài: 2019-02-19 21:10:08
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where's the post office?
Lần cuối làm bài: 2019-04-14 20:51:41
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What would you like to be in the future?
Lần cuối làm bài: 2019-04-14 21:04:29
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-02-22 20:22:05
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What happened in the story?
Lần cuối làm bài: 2019-02-19 21:03:12
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What does your father do in his free time?
Lần cuối làm bài: 2018-10-04 19:07:38
Đoàn Duy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What do you do in your free time?
Lần cuối làm bài: 2018-10-10 21:06:43

Điểm thi

Đoàn Duy Thành làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-09-04 20:19:27
Đoàn Duy Thành làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-08-20 18:16:28