Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với hien. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

hien
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

122 -Trung bình 9.95 - Tổng điểm 12435

hien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giới thiệu tỉ số
Lần cuối làm bài: 2019-03-31 09:00:52
hien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-03-29 21:16:51
hien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó
Lần cuối làm bài: 2019-03-26 17:58:11
hien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-03-22 21:37:34
hien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích hình thoi
Lần cuối làm bài: 2019-03-20 21:27:13
hien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình thoi
Lần cuối làm bài: 2019-03-20 21:15:06
hien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 20:27:30
hien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm phân số của một số
Lần cuối làm bài: 2019-03-11 21:10:43
hien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-03-09 19:53:53
hien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép chia phân số
Lần cuối làm bài: 2019-03-08 21:32:56

Luyện văn - Tiếng Việt

251 -Trung bình 9.99 - Tổng điểm 25270

hien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì cuối học kì II
Lần cuối làm bài: 2018-07-16 15:14:40
hien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài luyện tập 1
Lần cuối làm bài: 2019-01-18 18:10:37
hien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài luyện tập
Lần cuối làm bài: 2018-06-20 15:25:00
hien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ cho câu
Lần cuối làm bài: 2019-04-23 20:29:45
hien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Đường đi Sa Pa
Lần cuối làm bài: 2019-04-02 21:10:39
hien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về tập làm văn
Lần cuối làm bài: 2019-04-16 20:57:40
hien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về luyện từ và câu
Lần cuối làm bài: 2019-04-02 20:59:39
hien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về chính tả
Lần cuối làm bài: 2019-04-13 20:39:49
hien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về tập đọc
Lần cuối làm bài: 2019-04-02 20:50:54
hien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Câu khiến
Lần cuối làm bài: 2019-04-23 20:38:25

Luyện Tiếng Anh

78 -Trung bình 9.97 - Tổng điểm 7976

hien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 1
Lần cuối làm bài: 2018-08-17 17:33:17
hien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 09:22:20
hien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-04-20 19:11:51
hien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Word stress
Lần cuối làm bài: 2019-04-20 19:15:34
hien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How much are the jeans?
Lần cuối làm bài: 2019-04-08 21:32:33
hien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: How much is the T-shirt?
Lần cuối làm bài: 2019-04-08 21:19:44
hien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-04-07 16:13:03
hien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Word stress
Lần cuối làm bài: 2019-04-07 16:03:33
hien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Why do you go to the cinema?
Lần cuối làm bài: 2019-04-07 16:00:43
hien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Let's go to the supermarket!
Lần cuối làm bài: 2019-04-07 15:56:00

Điểm thi

hien làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-07 08:45:06
hien làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-07 07:35:23
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-18 19:54:55
hien làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-16 19:36:37
hien làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-16 19:09:19
hien làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-03-10 10:57:35
hien làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-04 20:43:07
hien làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-03 09:01:47
hien làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-01 19:16:37
hien làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-01-13 22:05:55
hien làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-01-13 20:48:37
hien làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-01-07 20:13:59
hien làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-01-06 16:43:57
hien làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-01-06 16:01:38
hien làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-12-07 21:14:57
hien làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-11-22 15:07:00
hien làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-11-20 15:31:57
hien làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-11-20 10:16:52
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-11-19 19:05:07
hien làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-11-06 20:31:28
hien làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-10-30 20:17:16
hien làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-09-28 21:24:47
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-09-27 15:51:37
hien làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-09-14 21:56:01
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-09-09 19:27:54
hien làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-09-08 15:17:39
hien làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-09-08 15:09:17
hien làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-09-08 14:49:09
hien làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-09-08 14:24:14
hien làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-09-07 21:45:29