Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với hien. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

hien
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

94 -Trung bình 9.94 - Tổng điểm 9547

hien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số và phép chia số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2019-01-17 18:28:18
hien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số
Lần cuối làm bài: 2019-01-16 19:38:57
hien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích hình bình hành
Lần cuối làm bài: 2019-01-15 19:27:48
hien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình bình hành
Lần cuối làm bài: 2019-01-15 19:00:07
hien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-01-08 14:23:43
hien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ki-lô-mét vuông
Lần cuối làm bài: 2019-01-08 14:11:39
hien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-01-07 14:19:43
hien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 3
Lần cuối làm bài: 2019-01-06 19:56:07
hien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 9
Lần cuối làm bài: 2019-01-05 21:19:45
hien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 5
Lần cuối làm bài: 2019-01-05 21:05:09

Luyện văn - Tiếng Việt

187 -Trung bình 9.98 - Tổng điểm 18870

hien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì cuối học kì II
Lần cuối làm bài: 2018-07-16 15:14:40
hien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài luyện tập 1
Lần cuối làm bài: 2019-01-18 18:10:37
hien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài luyện tập
Lần cuối làm bài: 2018-06-20 15:25:00
hien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Luyện tập về câu kể Ai làm gì?
Lần cuối làm bài: 2019-01-17 19:03:38
hien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Cha đẻ của chiếc lốp xe đạp. Phân biệt tr/ch, uôt/uôc
Lần cuối làm bài: 2019-01-17 18:56:42
hien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bốn anh tài (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-01-14 19:33:12
Lần cuối làm bài: 2019-01-16 18:57:54
hien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ về Tài năng
Lần cuối làm bài: 2019-01-16 20:42:18
Lần cuối làm bài: 2019-01-15 20:00:16
hien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chuyện cổ tích về loài người
Lần cuối làm bài: 2019-01-15 19:53:36

Luyện Tiếng Anh

50 -Trung bình 9.95 - Tổng điểm 5176

hien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 1
Lần cuối làm bài: 2018-08-17 17:33:17
hien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-01-13 19:40:28
hien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-01-13 19:32:24
hien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-01-13 19:22:03
hien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 2
Lần cuối làm bài: 2018-11-10 09:38:30
hien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2018-09-03 17:04:32
hien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /oo/
Lần cuối làm bài: 2018-09-03 16:59:54
hien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What time do you get up?
Lần cuối làm bài: 2019-01-17 19:44:57
hien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What time is it?
Lần cuối làm bài: 2019-01-16 18:31:34
hien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /ed/
Lần cuối làm bài: 2018-12-16 19:58:10

Điểm thi

hien làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-01-13 22:05:55
hien làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-01-13 20:48:37
hien làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-01-07 20:13:59
hien làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-01-06 16:43:57
hien làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-01-06 16:01:38
hien làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-12-07 21:14:57
hien làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-11-22 15:07:00
hien làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-11-20 15:31:57
hien làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-11-20 10:16:52
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-11-19 19:05:07
hien làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-11-06 20:31:28
hien làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-10-30 20:17:16
hien làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-09-28 21:24:47
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-09-27 15:51:37
hien làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-09-14 21:56:01
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-09-09 19:27:54
hien làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-09-08 15:17:39
hien làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-09-08 15:09:17
hien làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-09-08 14:49:09
hien làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-09-08 14:24:14
hien làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-09-07 21:45:29
hien làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-08-26 19:05:44
hien làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-08-22 16:39:54