Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với hien. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

hien
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

60 -Trung bình 9.93 - Tổng điểm 6060

hien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về đại lượng (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2018-11-13 20:02:21
hien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về đại lượng
Lần cuối làm bài: 2018-11-12 19:44:46
hien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về hình học (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2018-11-09 21:45:36
hien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về hình học
Lần cuối làm bài: 2018-11-08 21:12:50
hien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2018-11-06 15:53:54
hien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về số trung bình cộng
Lần cuối làm bài: 2018-11-04 08:21:54
hien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai đường thẳng song song
Lần cuối làm bài: 2018-11-01 22:40:23
hien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai đường thẳng vuông góc
Lần cuối làm bài: 2018-11-01 22:32:30
hien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia cho số có hai chữ số (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2018-10-30 21:11:13
hien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc nhọn, góc tù, góc bẹt
Lần cuối làm bài: 2018-10-27 21:02:38

Luyện văn - Tiếng Việt

123 -Trung bình 9.98 - Tổng điểm 12470

hien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì cuối học kì II
Lần cuối làm bài: 2018-07-16 15:14:40
hien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài luyện tập
Lần cuối làm bài: 2018-06-20 15:25:00
hien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Luyện từ và câu
Lần cuối làm bài: 2018-06-13 10:01:37
hien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Chính tả
Lần cuối làm bài: 2018-06-11 15:17:53
hien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Tập đọc
Lần cuối làm bài: 2018-06-11 15:10:32
hien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Các nước. Dấu phẩy
Lần cuối làm bài: 2018-04-12 19:01:19
hien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Bác sĩ Y-éc-xanh. Phân biệt r/d/gi, dấu hỏi/dấu ngã
Lần cuối làm bài: 2018-09-02 09:32:20
hien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Viết về một trận thi đấu thể thao
Lần cuối làm bài: 2018-08-31 15:57:27
hien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục. Phân biệt s/x, in/inh
Lần cuối làm bài: 2018-09-01 17:01:38
hien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục
Lần cuối làm bài: 2018-03-28 20:12:39

Luyện Tiếng Anh

44 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 4400

hien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 1
Lần cuối làm bài: 2018-08-17 17:33:17
hien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 2
Lần cuối làm bài: 2018-11-10 09:38:30
hien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2018-09-03 17:04:32
hien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /oo/
Lần cuối làm bài: 2018-09-03 16:59:54
hien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What time do you get up?
Lần cuối làm bài: 2018-09-03 16:50:35
hien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What time is it?
Lần cuối làm bài: 2018-09-03 16:40:55
hien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2018-09-06 19:38:40
hien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /sk/ - /xt/
Lần cuối làm bài: 2018-09-06 19:33:43
hien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What are they doing?
Lần cuối làm bài: 2018-09-06 19:29:07
hien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What is he/ she doing?
Lần cuối làm bài: 2018-09-06 19:13:34

Điểm thi

hien làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-11-06 20:31:28
hien làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-10-30 20:17:16
hien làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-09-28 21:24:47
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-09-27 15:51:37
hien làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-09-14 21:56:01
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-09-09 19:27:54
hien làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-09-08 15:17:39
hien làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-09-08 15:09:17
hien làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-09-08 14:49:09
hien làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-09-08 14:24:14
hien làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-09-07 21:45:29
hien làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-08-26 19:05:44
hien làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-08-22 16:39:54