Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Vo Nhat Dong. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Vo Nhat Dong

Vo Nhat Dong
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

174 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 17400

Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2019-08-23 08:45:40
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2020-03-14 20:11:53
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2020-03-14 20:14:30
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2019-09-10 20:56:38
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân loại hình
Lần cuối làm bài: 2020-08-03 20:23:02
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình đối xứng trục
Lần cuối làm bài: 2019-09-24 20:01:46
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 6
Lần cuối làm bài: 2020-08-03 20:06:41
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Khái niệm về phân số
Lần cuối làm bài: 2019-07-22 19:35:16
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số
Lần cuối làm bài: 2019-05-23 07:14:46
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: So sánh hai phân số
Lần cuối làm bài: 2019-08-15 07:47:31
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số thập phân
Lần cuối làm bài: 2019-08-16 19:42:26
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số
Lần cuối làm bài: 2019-05-23 20:19:59
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số
Lần cuối làm bài: 2019-05-24 19:17:14
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hỗn số
Lần cuối làm bài: 2019-05-25 19:57:55
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-05-29 21:03:15
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về giải toán
Lần cuối làm bài: 2019-06-04 20:53:42
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập và bổ sung về giải toán
Lần cuối làm bài: 2019-06-05 20:27:40
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-10-01 20:25:25
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Bảng đơn vị đo chiều dài
Lần cuối làm bài: 2019-06-11 20:37:21
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Bảng đơn vị đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2019-06-17 20:32:04
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-09-30 20:24:11
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đề-ca-mét vuông. Héc-tô- mét vuông
Lần cuối làm bài: 2019-07-10 20:39:12
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích
Lần cuối làm bài: 2019-08-20 07:59:36
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hec-ta
Lần cuối làm bài: 2019-08-21 08:20:43
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-09-07 08:36:41
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung (Tiếp)
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 19:38:04
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung (Tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-01-13 19:57:28
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn bút màu và tô màu
Lần cuối làm bài: 2020-08-10 20:15:11
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép hình
Lần cuối làm bài: 2019-09-10 21:03:47
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép thành hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2020-03-14 20:17:17
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số thập phân
Lần cuối làm bài: 2019-08-15 08:06:34
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hàng của số thập. Đọc, viết số thập phân
Lần cuối làm bài: 2019-08-15 15:15:08
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thập phân bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2019-08-15 15:22:03
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai số thập phân
Lần cuối làm bài: 2019-08-16 20:40:23
Lần cuối làm bài: 2019-10-28 20:29:02
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân
Lần cuối làm bài: 2020-01-14 20:01:01
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2020-02-15 15:15:49
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng hai số thập phân
Lần cuối làm bài: 2019-08-17 20:21:00
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tổng nhiều số thập phân
Lần cuối làm bài: 2020-02-15 19:23:14
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ hai số thập phân
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 20:10:54
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết màu sắc
Lần cuối làm bài: 2020-08-01 20:16:19
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2020-03-12 20:02:45
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân một số thập phân với một số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2020-02-16 16:23:32
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân một số thập phân với một số thập phân
Lần cuối làm bài: 2020-02-08 15:13:54
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2020-02-18 08:44:34
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia một số thập phân cho một số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2020-03-06 19:59:26
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000
Lần cuối làm bài: 2020-02-17 19:42:28
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp - Phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2020-07-21 14:56:27
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2020-07-21 20:25:12
Lần cuối làm bài: 2019-08-26 20:32:55
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con
Lần cuối làm bài: 2020-07-31 20:15:04
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia một số tự nhiên cho một số thập phân
Lần cuối làm bài: 2019-09-10 20:07:06
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia một số thập phân cho một số thập phân
Lần cuối làm bài: 2019-08-28 20:04:19
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2020-03-07 20:13:02
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tỉ số phần trăm
Lần cuối làm bài: 2019-08-21 20:19:47
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Ghi số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2020-07-24 20:38:36
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Phép cộng và phép nhân
Lần cuối làm bài: 2020-08-01 19:38:33
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Điểm. Đường thẳng
Lần cuối làm bài: 2020-07-21 20:13:28
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Ba điểm thẳng hàng
Lần cuối làm bài: 2019-05-23 08:16:26
Lần cuối làm bài: 2020-07-25 19:51:31
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Chia hai lũy thừa cùng cơ số
Lần cuối làm bài: 2020-08-10 20:08:09
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Thứ tự thực hiện các phép tính
Lần cuối làm bài: 2020-08-14 20:18:42
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Tính chất chia hết của một tổng
Lần cuối làm bài: 2020-08-15 19:57:33
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5
Lần cuối làm bài: 2020-07-25 20:11:57
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9
Lần cuối làm bài: 2020-08-03 20:01:13
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2019-05-27 19:55:23
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Nhân đơn thức với đa thức
Lần cuối làm bài: 2020-07-11 19:45:16
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Nhân đa thức với đa thức
Lần cuối làm bài: 2020-08-04 19:56:45
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tứ giác
Lần cuối làm bài: 2020-07-27 19:54:59
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Hình thang
Lần cuối làm bài: 2020-08-04 20:06:35
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Hình thang cân
Lần cuối làm bài: 2020-08-05 19:54:31
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Đường trung bình của tam giác, của hình thang
Lần cuối làm bài: 2020-08-13 19:36:14
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Những hằng đẳng thức đáng nhớ
Lần cuối làm bài: 2020-08-05 20:28:57
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2020-07-27 19:51:37
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2020-08-08 20:07:56
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Cộng, trừ số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2019-06-07 20:21:59
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2020-02-11 19:20:08
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-09-01 19:58:51
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình thang
Lần cuối làm bài: 2020-02-12 19:57:31
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 08:30:45
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chu vi hình tròn
Lần cuối làm bài: 2020-01-08 20:26:11
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích hình tròn
Lần cuối làm bài: 2020-01-20 21:11:39
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Nhân, chia số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2019-05-28 20:35:38
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giới thiệu về biểu đồ hình quạt
Lần cuối làm bài: 2020-01-21 20:34:58
Lần cuối làm bài: 2020-08-10 20:40:09
Lần cuối làm bài: 2019-06-01 09:29:49
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình hộp chữ nhật, hình lập phương
Lần cuối làm bài: 2020-02-12 20:34:21
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xăng- ti- mét khối. Đề-xi-mét khối
Lần cuối làm bài: 2020-02-11 08:29:37
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mét khối
Lần cuối làm bài: 2020-02-21 08:44:34
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Làm quen với số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2020-08-11 20:17:06
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tập hợp các số nguyên
Lần cuối làm bài: 2020-08-13 20:41:52
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu
Lần cuối làm bài: 2020-02-12 20:02:12
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Lũy thừa của số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2019-06-04 19:54:11
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Lũy thừa của số hữu tỉ (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-06-09 20:46:54
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập về số hữu tỉ, số thực
Lần cuối làm bài: 2019-06-07 20:32:27
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Tỉ lệ thức
Lần cuối làm bài: 2019-06-13 20:07:26
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Tính chất dãy tỉ số bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2020-02-09 20:10:23
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Diện tích tam giác
Lần cuối làm bài: 2020-08-10 20:52:10
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Hai góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2019-05-23 19:59:30
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Hai đường thẳng vuông góc
Lần cuối làm bài: 2019-05-31 20:05:32
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Các góc tạo bởi đường thẳng cắt hai đường thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-06-02 15:09:36
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Hai đường thẳng song song
Lần cuối làm bài: 2019-06-02 20:49:15
Lần cuối làm bài: 2019-08-23 08:10:50
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song
Lần cuối làm bài: 2019-06-07 20:13:53
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Từ vuông góc đến song song
Lần cuối làm bài: 2020-02-24 15:19:38
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Định lý
Lần cuối làm bài: 2019-06-24 20:51:30
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập chương I
Lần cuối làm bài: 2019-07-22 15:40:03
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tổng ba góc của một tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-07-16 08:12:52
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Hai tam giác bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2019-07-22 15:30:26
Lần cuối làm bài: 2019-07-31 08:15:27
Lần cuối làm bài: 2019-08-14 20:20:08
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Làm tròn số
Lần cuối làm bài: 2019-08-20 20:53:35
Lần cuối làm bài: 2019-08-22 20:31:10
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Tam giác cân
Lần cuối làm bài: 2020-02-15 20:15:13
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Số vô tỉ, khái niệm căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2019-08-22 08:45:48
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Định lý Py-ta-go
Lần cuối làm bài: 2019-08-22 08:11:13
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông
Lần cuối làm bài: 2019-08-23 08:17:51
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: Số thực
Lần cuối làm bài: 2019-08-22 08:22:14
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Đại lượng tỉ lệ thuận
Lần cuối làm bài: 2019-08-31 20:11:42
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo thời gian
Lần cuối làm bài: 2019-06-09 19:54:20
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng số đo thời gian
Lần cuối làm bài: 2019-06-23 08:13:43
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận
Lần cuối làm bài: 2019-11-06 20:39:39
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ số đo thời gian
Lần cuối làm bài: 2019-08-15 07:42:02
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-08-29 20:27:40
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân số đo thời gian với một số
Lần cuối làm bài: 2019-09-10 20:19:35
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số đo thời gian cho một số
Lần cuối làm bài: 2019-09-10 20:49:27
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vận tốc
Lần cuối làm bài: 2020-01-07 21:14:23
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2020-02-26 07:41:56
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Đại lượng tỉ lệ nghịch
Lần cuối làm bài: 2019-09-01 20:23:36
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quãng đường
Lần cuối làm bài: 2020-02-09 19:58:20
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch
Lần cuối làm bài: 2020-02-10 08:26:09
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thời gian
Lần cuối làm bài: 2020-02-09 08:48:05
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2020-02-26 14:50:11
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Hàm số
Lần cuối làm bài: 2019-09-03 20:53:07
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2019-06-06 20:15:11
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về phân số
Lần cuối làm bài: 2019-06-07 19:33:55
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về phân số (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2019-08-11 20:44:36
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về số thập phân
Lần cuối làm bài: 2019-06-11 20:24:41
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về số thập phân (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2019-08-20 08:35:08
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2019-08-28 19:19:15
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-02-11 19:33:00
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về đo diện tích
Lần cuối làm bài: 2019-08-31 20:23:51
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về đo thể tích
Lần cuối làm bài: 2019-08-31 19:42:58
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về đo diện tích và thể tích (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-10-01 20:00:43
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về đo thời gian
Lần cuối làm bài: 2019-08-29 20:02:33
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng
Lần cuối làm bài: 2019-08-30 07:51:27
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ
Lần cuối làm bài: 2020-02-17 15:14:12
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Mặt phẳng tọa độ
Lần cuối làm bài: 2020-02-09 20:33:33
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép nhân
Lần cuối làm bài: 2020-02-20 07:46:03
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về các phép tính với số đo thời gian
Lần cuối làm bài: 2019-09-07 19:53:01
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về tính chu vi, diện tích một số hình
Lần cuối làm bài: 2020-01-05 20:38:52
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Đồ thị hàm số y = ax
Lần cuối làm bài: 2020-02-08 14:45:50
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Khái niệm về biểu thức đại số
Lần cuối làm bài: 2020-02-11 15:21:07
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Giá trị của một biểu thức đại số
Lần cuối làm bài: 2020-02-15 16:11:12
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Đơn thức
Lần cuối làm bài: 2020-02-15 20:45:18
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Đơn thức đồng dạng
Lần cuối làm bài: 2020-02-20 08:27:31
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Đa thức
Lần cuối làm bài: 2020-03-04 14:25:27
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Cộng, trừ đa thức
Lần cuối làm bài: 2020-03-21 19:51:54
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Thu thập số liệu thống kê, tần số
Lần cuối làm bài: 2019-09-04 08:03:11
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Bảng "tần số" các giá trị của dấu hiệu
Lần cuối làm bài: 2019-09-08 20:19:13
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Biểu đồ
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 20:09:39
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Số trung bình cộng
Lần cuối làm bài: 2020-01-30 20:40:20
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác
Lần cuối làm bài: 2020-04-19 19:59:44
Lần cuối làm bài: 2019-08-23 08:41:33
Lần cuối làm bài: 2019-08-29 20:36:16
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-09-18 20:58:05
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc
Lần cuối làm bài: 2019-08-30 07:59:42
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Tính chất ba đường phân giác của tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-08-31 20:36:55
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-09-02 08:25:11
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Tính chất ba đường trung trực của tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-09-02 19:31:04
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Tính chất ba đường cao của tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-09-02 20:11:41
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Ôn tập chương III
Lần cuối làm bài: 2019-09-03 20:26:24
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích hình thang
Lần cuối làm bài: 2020-02-23 19:50:18
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tròn. Đường tròn
Lần cuối làm bài: 2020-02-14 15:44:50

Luyện văn - Tiếng Việt

12 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1200

Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sắc màu em yêu
Lần cuối làm bài: 2020-04-18 14:13:20
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Lòng dân
Lần cuối làm bài: 2020-04-18 14:19:12
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Thư gửi các học sinh. Quy tắc đánh dấu thanh
Lần cuối làm bài: 2020-04-18 19:41:06
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Lòng dân (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-04-18 14:23:23
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Một người chính trực
Lần cuối làm bài: 2019-05-22 20:40:20
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bài ca về trái đất
Lần cuối làm bài: 2020-04-19 14:48:18
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ê-mi-li, con...
Lần cuối làm bài: 2020-04-18 19:38:04
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà
Lần cuối làm bài: 2020-04-24 15:12:30
Lần cuối làm bài: 2020-04-20 14:15:02
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hạt gạo làng ta
Lần cuối làm bài: 2020-04-24 19:50:16
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập tổng hợp
Lần cuối làm bài: 2019-05-22 20:52:21
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cổng trường mở ra
Lần cuối làm bài: 2019-05-25 20:44:22

Luyện Tiếng Anh

6 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 600

Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your address?
Lần cuối làm bài: 2020-02-18 08:52:23
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's your village like?
Lần cuối làm bài: 2020-02-18 08:56:18
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Characters
Lần cuối làm bài: 2020-02-18 08:49:15
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2020-08-06 20:35:09
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /æ/ /ʌ/
Lần cuối làm bài: 2020-08-06 20:42:30
Vo Nhat Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-08-06 20:43:21

Điểm thi

Vo Nhat Dong làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-08-01 20:00:49
Vo Nhat Dong làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-04-16 15:29:47
Vo Nhat Dong làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-04-13 20:30:03
Vo Nhat Dong làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2020-04-13 13:49:17
Vo Nhat Dong làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-04-13 07:54:23
Vo Nhat Dong làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2020-04-12 14:24:14
Vo Nhat Dong làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2020-04-10 20:05:05
Vo Nhat Dong làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-04-09 08:34:08
Vo Nhat Dong làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2020-04-06 20:07:06
Vo Nhat Dong làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-04-06 19:20:48
Vo Nhat Dong làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-04-05 14:32:11
Vo Nhat Dong làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-04-05 14:21:58
Vo Nhat Dong làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-04-04 19:56:31
Vo Nhat Dong làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-16 20:22:22