Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Hatake Kakashi. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Hatake Kakashi

Hatake Kakashi
TA sẽ ko bao giờ (Hatake Kakashi)

Luyện toán

5 -Trung bình 9.68 - Tổng điểm 581

Hatake Kakashi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2019-11-07 20:51:58
Hatake Kakashi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2019-08-02 07:15:48
Hatake Kakashi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2019-05-11 14:56:51
Hatake Kakashi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2019-04-18 20:16:56
Hatake Kakashi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2019-04-09 07:52:33

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 3.55 - Tổng điểm 71

Luyện Tiếng Anh

6 -Trung bình 7.34 - Tổng điểm 734

Hatake Kakashi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-04-23 19:47:59
Hatake Kakashi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 08:47:30
Hatake Kakashi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 09:08:32
Hatake Kakashi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: My future house
Lần cuối làm bài: 2019-07-05 08:14:23
Hatake Kakashi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: At the Gym
Lần cuối làm bài: 2019-07-04 08:29:40
Hatake Kakashi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: What's on today?
Lần cuối làm bài: 2019-07-05 08:11:31

Điểm thi

Hatake Kakashi làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-08 15:45:43
Hatake Kakashi làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-12-08 15:42:03
Hatake Kakashi làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-11-05 19:35:20
Hatake Kakashi làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-03 08:48:36
Hatake Kakashi làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-03 08:41:39
Hatake Kakashi làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-03 08:37:10
Hatake Kakashi làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-03 08:32:49
Hatake Kakashi làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-03 08:29:53
Hatake Kakashi làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-03 08:27:52
Hatake Kakashi làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-03 08:24:34
Hatake Kakashi làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-01 16:26:24
Hatake Kakashi làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-09-18 15:47:06
Hatake Kakashi làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-09-13 15:50:13
Hatake Kakashi làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-01 08:13:06
Hatake Kakashi làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-01 08:07:54
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-21 08:21:07
Hatake Kakashi làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-19 07:19:38
Hatake Kakashi làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-16 14:45:27
Hatake Kakashi làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-07-12 07:31:00
Hatake Kakashi làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-12 07:28:05
Hatake Kakashi làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-07-08 07:25:24
Hatake Kakashi làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-08 07:22:42
Hatake Kakashi làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-05-01 09:28:51
Hatake Kakashi làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-30 17:04:04
Hatake Kakashi làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-04-23 19:42:33
Hatake Kakashi làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-23 19:39:22
Hatake Kakashi làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-23 19:36:36
Hatake Kakashi làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-19 20:23:55
Hatake Kakashi làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-04-19 20:20:35
Hatake Kakashi làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-04-19 20:16:30