Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Pham Tran Dong. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Pham Tran Dong

Pham Tran Dong
Đông Dolce

Luyện toán

12 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1200

Pham Tran Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2014-08-12 09:30:00
Pham Tran Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khớp thời gian
Lần cuối làm bài: 2014-05-27 20:55:32
Pham Tran Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thập phân - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2015-03-01 14:18:52
Pham Tran Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trục số thập phân
Lần cuối làm bài: 2014-08-11 15:33:03
Pham Tran Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm cho cân thăng bằng
Lần cuối làm bài: 2014-05-27 21:08:38
Pham Tran Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh dựa trên lời văn
Lần cuối làm bài: 2015-02-28 10:10:08
Pham Tran Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2015-02-28 10:12:42
Pham Tran Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thể tích hình lập phương, hình hộp chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2015-02-11 09:52:02
Pham Tran Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi đơn vị đo thể tích - minh họa bằng hình
Lần cuối làm bài: 2015-03-31 21:15:42
Pham Tran Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2015-12-07 19:40:11
Pham Tran Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Lần cuối làm bài: 2016-01-04 16:26:43
Pham Tran Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm x (liên quan đến lũy thừa)
Lần cuối làm bài: 2015-12-06 20:59:11

Luyện văn - Tiếng Việt

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

Pham Tran Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các phương châm hội thoại
Lần cuối làm bài: 2018-07-03 11:04:39
Pham Tran Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Viếng lăng Bác
Lần cuối làm bài: 2018-07-16 16:20:55

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Pham Tran Dong làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-08-10 21:10:06
Pham Tran Dong làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-08-10 20:26:10
Pham Tran Dong làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-08-10 20:23:48
Pham Tran Dong làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-08-10 20:20:24
Pham Tran Dong làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-08-10 20:17:04
Pham Tran Dong làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-11-28 19:56:42
Pham Tran Dong làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-11-12 21:14:32