Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Pham Tran Dong. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Pham Tran Dong

Pham Tran Dong
Đông Dolce

Luyện toán

12 -Trung bình 4.20 - Tổng điểm 2562

Pham Tran Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm x (liên quan đến lũy thừa)
Lần cuối làm bài: 2015-12-06 20:59:11
Pham Tran Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Lần cuối làm bài: 2016-01-04 16:26:43
Pham Tran Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2015-12-07 19:40:11
Pham Tran Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi đơn vị đo thể tích - minh họa bằng hình
Lần cuối làm bài: 2015-03-31 21:15:42
Pham Tran Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thể tích hình lập phương, hình hộp chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2015-02-11 09:52:02
Pham Tran Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2015-02-28 10:12:42
Pham Tran Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trục số thập phân
Lần cuối làm bài: 2014-08-11 15:33:03
Pham Tran Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh dựa trên lời văn
Lần cuối làm bài: 2015-02-28 10:10:08
Pham Tran Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thập phân - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2015-03-01 14:18:52
Pham Tran Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm cho cân thăng bằng
Lần cuối làm bài: 2014-05-27 21:08:38

Luyện văn - Tiếng Việt

2 -Trung bình 9.20 - Tổng điểm 276

Pham Tran Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Viếng lăng Bác
Lần cuối làm bài: 2018-07-16 16:20:55
Pham Tran Dong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các phương châm hội thoại
Lần cuối làm bài: 2018-07-03 11:04:39

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Pham Tran Dong làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-08-10 21:10:06
Pham Tran Dong làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-08-10 20:26:10
Pham Tran Dong làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-08-10 20:23:48
Pham Tran Dong làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-08-10 20:20:24
Pham Tran Dong làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-08-10 20:17:04
Pham Tran Dong làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-11-28 19:56:42
Pham Tran Dong làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-11-12 21:14:32