Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với domaihoang. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

domaihoang

domaihoang
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-06-13 21:28:53
domaihoang làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-06-02 20:31:05
domaihoang làm bài Kiểm tra tháng 9 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-04-12 19:44:33
domaihoang làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-04-08 21:28:37
domaihoang làm bài Kiểm tra tháng 9 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-04-06 20:44:42
domaihoang làm bài Kiểm tra tháng 9 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-01 20:23:38
domaihoang làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-02-22 20:03:17
domaihoang làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-02-22 20:01:09
domaihoang làm bài Kiểm tra tháng 9 năm 2014 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-12-06 21:39:30

Luyện toán

116 -Trung bình 7.18 - Tổng điểm 13571

domaihoang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2017-09-12 20:22:16
domaihoang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc và viết các số có 9 chữ số
Lần cuối làm bài: 2017-09-25 15:19:16
domaihoang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khai căn bậc hai của tích
Lần cuối làm bài: 2017-09-17 16:42:59
domaihoang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2017-09-17 20:49:52
domaihoang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2018-05-28 14:10:18
domaihoang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tích, thương các căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2017-09-20 10:59:12
domaihoang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai phân số có tổng bằng 1
Lần cuối làm bài: 2017-09-25 20:22:36
domaihoang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh trung bình cộng với các số thành phần
Lần cuối làm bài: 2018-03-26 20:15:28
domaihoang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai phân số (tổng quát)
Lần cuối làm bài: 2017-10-01 20:36:06
domaihoang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tỉ số lượng giác của góc nhọn
Lần cuối làm bài: 2017-10-19 22:12:11