Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với domaihoang. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

domaihoang

domaihoang
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

116 -Trung bình 7.18 - Tổng điểm 13571

domaihoang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hỗn số - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2018-09-09 20:20:02
domaihoang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm số góc vuông, góc nhọn, góc tù
Lần cuối làm bài: 2018-07-21 13:45:33
Lần cuối làm bài: 2018-07-17 20:21:32
domaihoang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thế kỷ thứ mấy?
Lần cuối làm bài: 2018-07-17 16:18:36
domaihoang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2018-06-27 20:59:07
domaihoang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai phân số cùng tử số hoặc mẫu số
Lần cuối làm bài: 2018-06-04 21:20:11
domaihoang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình chữ nhật, hình vuông, hình bình hành, hình thoi
Lần cuối làm bài: 2018-07-26 20:05:25
domaihoang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm diện tích
Lần cuối làm bài: 2018-05-31 21:04:28
domaihoang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Gấp mấy lần?
Lần cuối làm bài: 2018-05-31 20:55:31
domaihoang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép chia cho số phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-05-29 20:52:25

Luyện văn - Tiếng Việt

132 -Trung bình 8.78 - Tổng điểm 16860

domaihoang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kiểm tra học kì I
Lần cuối làm bài: 2018-03-01 20:38:10
domaihoang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sang thu
Lần cuối làm bài: 2018-07-07 16:07:52
domaihoang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Viếng lăng Bác
Lần cuối làm bài: 2018-06-25 21:00:22
domaihoang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mùa xuân nho nhỏ
Lần cuối làm bài: 2018-06-20 09:26:48
domaihoang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cách thành phần biệt lập (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2018-07-02 15:18:39
domaihoang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các thành phần biệt lập
Lần cuối làm bài: 2018-06-20 21:26:18
domaihoang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khởi ngữ
Lần cuối làm bài: 2018-05-22 22:18:59
domaihoang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lặng lẽ Sa Pa (trích)
Lần cuối làm bài: 2018-05-22 09:13:55
domaihoang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thúy Kiều báo ân báo oán (trích Truyện Kiều)
Lần cuối làm bài: 2018-06-24 07:57:23
domaihoang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kiều ở lầu Ngưng Bích (trích Truyện Kiều)
Lần cuối làm bài: 2018-06-22 21:17:08

Luyện Tiếng Anh

112 -Trung bình 8.50 - Tổng điểm 13350

domaihoang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is my house
Lần cuối làm bài: 2018-09-09 19:33:30
domaihoang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Who's that man?
Lần cuối làm bài: 2018-07-17 20:24:10
domaihoang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What nationality are you?
Lần cuối làm bài: 2018-07-26 19:55:44
domaihoang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Who's that?
Lần cuối làm bài: 2018-09-08 16:49:02
domaihoang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 3 (unit 13+14+15)
Lần cuối làm bài: 2018-08-07 10:57:05
domaihoang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 2 (unit 10+11+12)
Lần cuối làm bài: 2018-08-07 10:56:31
domaihoang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 1 (unit 7+8+9)
Lần cuối làm bài: 2018-08-07 10:56:15
domaihoang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-08-07 10:54:56
domaihoang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-08-07 10:55:50
domaihoang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-08-07 10:49:29

Điểm thi

Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-06-13 21:28:53
domaihoang làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-06-02 20:31:05
domaihoang làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-04-12 19:44:33
domaihoang làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-04-08 21:28:37
domaihoang làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-04-06 20:44:42
domaihoang làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-01 20:23:38
domaihoang làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-02-22 20:03:17
domaihoang làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-02-22 20:01:09
domaihoang làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-12-06 21:39:30