Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đỗ Thị Khánh Ly. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đỗ Thị Khánh Ly

Đỗ Thị Khánh Ly
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

2 -Trung bình 9.40 - Tổng điểm 282

Đỗ Thị Khánh Ly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu thức có chứa ba chữ
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 22:27:24
Đỗ Thị Khánh Ly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất giao hoán của phép cộng
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 22:16:12

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Đỗ Thị Khánh Ly làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-01 19:53:35
Đỗ Thị Khánh Ly làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-10-27 22:00:23