Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với do thi thu huong. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

do thi thu huong

do thi thu huong
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

Luyện toán

23 -Trung bình 6.82 - Tổng điểm 3411

do thi thu huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích tam giác
Lần cuối làm bài: 2014-04-06 01:11:46
do thi thu huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích tam giác vuông
Lần cuối làm bài: 2014-06-23 16:20:53
do thi thu huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích hình thang
Lần cuối làm bài: 2014-05-07 20:44:20
do thi thu huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chu vi, diện tích hình tròn
Lần cuối làm bài: 2014-05-07 20:47:32
do thi thu huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm về thể tích
Lần cuối làm bài: 2014-04-06 01:11:46
do thi thu huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thể tích hình lập phương, hình hộp chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2014-06-23 08:31:33
do thi thu huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi đơn vị đo thể tích - minh họa bằng hình
Lần cuối làm bài: 2014-04-06 01:11:46
do thi thu huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính diện tích, thể tích bằng cách đếm
Lần cuối làm bài: 2014-05-07 20:41:56
do thi thu huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có hình minh họa
Lần cuối làm bài: 2014-04-06 01:11:03
do thi thu huong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số phần trăm - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2014-07-08 13:54:04