Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đỗ Hoàng Gia Huy. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đỗ Hoàng Gia Huy

Đỗ Hoàng Gia Huy
Chính trị chỉ nhất thời, nhưng phương trình mới là mãi mãi. " Politics is for the present, but an equation is for eternity." Albert Einstein

Luyện toán

0 -Trung bình 5.10 - Tổng điểm 51

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi