Đỗ Hoàng Gia Huy - Trang của Đỗ Hoàng Gia Huy - Học toán với OnlineMath

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đỗ Hoàng Gia Huy. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đỗ Hoàng Gia Huy

Đỗ Hoàng Gia Huy
Chính trị chỉ nhất thời, nhưng phương trình mới là mãi mãi. " Politics is for the present, but an equation is for eternity." Albert Einstein

Điểm thi

Luyện toán

0 -Trung bình 5.10 - Tổng điểm 51