Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Vũ Đào Đoàn Đô. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Vũ Đào Đoàn Đô

Vũ Đào Đoàn Đô
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

Vũ Đào Đoàn Đô làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-10-12 21:26:06
Vũ Đào Đoàn Đô làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-09-10 20:30:55

Luyện toán

9 -Trung bình 8.94 - Tổng điểm 2056

Vũ Đào Đoàn Đô đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2017-09-10 20:15:08
Vũ Đào Đoàn Đô đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2017-08-31 20:33:33
Vũ Đào Đoàn Đô đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 8 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2017-09-28 13:52:36
Vũ Đào Đoàn Đô đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, chữ nhật, tứ giác
Lần cuối làm bài: 2017-09-14 20:35:18
Vũ Đào Đoàn Đô đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 8+5, 28+5, 38+25
Lần cuối làm bài: 2017-09-14 20:31:41
Vũ Đào Đoàn Đô đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 6 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2017-09-28 14:04:46
Vũ Đào Đoàn Đô đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép nhân phạm vi 5 - nhiều dạng toán
Lần cuối làm bài: 2018-03-01 13:42:07
Vũ Đào Đoàn Đô đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 2
Lần cuối làm bài: 2018-02-08 13:47:18
Vũ Đào Đoàn Đô đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quan hệ giữa phép nhân và phép chia
Lần cuối làm bài: 2018-03-15 13:36:08