Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Điền Thái Dương. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Điền Thái Dương

Điền Thái Dương
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !
  • Tên: Điền Thái Dương
  • Điểm hỏi đáp: 0SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

10 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1000

Điền Thái Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 21:37:32
Điền Thái Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có nhớ dạng 38 + 25
Lần cuối làm bài: 2019-09-10 20:46:07
Điền Thái Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán về nhiều hơn
Lần cuối làm bài: 2019-09-10 20:55:28
Điền Thái Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 6 cộng với một số (6 + 5)
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 16:18:26
Điền Thái Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-02-14 21:15:07
Điền Thái Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có hai chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-02-19 20:59:51
Điền Thái Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép hình
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 21:51:43
Điền Thái Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép thành hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 21:43:45
Điền Thái Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Lũy thừa của số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2019-09-09 20:33:47
Lần cuối làm bài: 2019-09-09 20:46:21

Luyện văn - Tiếng Việt

9 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 900

Điền Thái Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Có công mài sắt, có ngày nên kim
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 21:29:47
Điền Thái Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bím tóc đuôi sam
Lần cuối làm bài: 2019-09-10 21:02:05
Điền Thái Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Bím tóc đuôi sam
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 19:59:11
Điền Thái Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người thầy cũ
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 21:18:36
Điền Thái Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người mẹ hiền
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 21:19:26
Điền Thái Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ O
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 21:02:34
Điền Thái Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì cuối học kì II
Lần cuối làm bài: 2019-11-03 15:19:55
Điền Thái Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài số 2
Lần cuối làm bài: 2019-11-03 15:24:21
Điền Thái Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì giữa học kì II
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 21:21:47

Luyện Tiếng Anh

10 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1000

Điền Thái Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 14:26:56
Điền Thái Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 14:48:29
Điền Thái Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 15:01:15
Điền Thái Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 15:09:49
Điền Thái Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 15:11:08
Điền Thái Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 15:13:06
Điền Thái Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 15:15:39
Điền Thái Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 15:26:13
Điền Thái Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 15:35:11
Điền Thái Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 15:40:06

Điểm thi

Điền Thái Dương làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-05-15 21:28:19
Điền Thái Dương làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-05-15 21:22:25
Điền Thái Dương làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-05-14 21:04:19
Điền Thái Dương làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-05-13 21:06:27
Điền Thái Dương làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-05-08 20:32:33
Điền Thái Dương làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-05-07 22:00:16
Điền Thái Dương làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-02-28 18:23:35
Điền Thái Dương làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-02-19 21:26:25
Điền Thái Dương làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-02-19 21:20:37
Điền Thái Dương làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-01-23 21:10:19
Điền Thái Dương làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-01-23 21:03:16
Điền Thái Dương làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-01-17 18:45:07
Điền Thái Dương làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-17 18:27:09
Điền Thái Dương làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-01-16 21:40:09
Điền Thái Dương làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-01-16 21:16:16
Điền Thái Dương làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-01-09 21:38:00
Điền Thái Dương làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-01-09 21:29:32
Điền Thái Dương làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-09 21:24:45
Điền Thái Dương làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-09 21:22:08
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-06 10:52:45
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-01-06 10:44:06
Điền Thái Dương làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-01-06 10:36:56
Điền Thái Dương làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-01-06 10:20:30
Điền Thái Dương làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-01-06 10:16:10
Điền Thái Dương làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-01-06 10:06:24
Điền Thái Dương làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-01-06 09:58:19
Điền Thái Dương làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-01-06 09:51:11
Điền Thái Dương làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-01-06 09:40:51
Điền Thái Dương làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-01-05 10:53:13
Điền Thái Dương làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-01-04 20:56:53