Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Văn Ong. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Văn Ong

Nguyễn Văn Ong
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

0 -Trung bình 1.52 - Tổng điểm 304

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.85 - Tổng điểm 17

Luyện Tiếng Anh

1 -Trung bình 3.39 - Tổng điểm 237

Nguyễn Văn Ong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Characters
Lần cuối làm bài: 2019-10-16 14:54:39

Điểm thi

Nguyễn Văn Ong làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-02-19 09:25:03
Nguyễn Văn Ong làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-02-19 08:51:41
Nguyễn Văn Ong làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-02-19 08:36:27
Nguyễn Văn Ong làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-02-14 15:22:27
Nguyễn Văn Ong làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-02-11 15:07:43
Nguyễn Văn Ong làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-10-28 21:08:15
Nguyễn Văn Ong làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-25 21:15:39
Nguyễn Văn Ong làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-10-23 15:12:12
Nguyễn Văn Ong làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-10-22 10:21:54
Nguyễn Văn Ong làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-10-18 14:57:04
Nguyễn Văn Ong làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-13 15:51:54
Nguyễn Văn Ong làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 11 điểm
Điểm cao nhất: 11, Nộp bài lúc 2019-10-09 15:47:28
Nguyễn Văn Ong làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-10-09 15:29:14
Nguyễn Văn Ong làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-10-04 14:37:32
Nguyễn Văn Ong làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-27 15:42:02
Nguyễn Văn Ong làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-08-27 15:32:35
Nguyễn Văn Ong làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-08-23 16:19:20
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-08-23 16:10:08
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-08-23 16:01:07
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-08-23 15:54:43
Nguyễn Văn Ong làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-22 15:51:24
Nguyễn Văn Ong làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-02 09:40:53
Nguyễn Văn Ong làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-08-02 09:34:29
Nguyễn Văn Ong làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-02 09:23:44