Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Văn Ong. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Văn Ong

Nguyễn Văn Ong
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

Nguyễn Văn Ong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Characters
Lần cuối làm bài: 2019-10-16 14:54:39
Nguyễn Văn Ong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2020-03-05 19:49:50

Điểm thi

Nguyễn Văn Ong làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-03-04 15:38:42
Nguyễn Văn Ong làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-02-19 09:25:03
Nguyễn Văn Ong làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-02-19 08:51:41
Nguyễn Văn Ong làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-02-19 08:36:27
Nguyễn Văn Ong làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-02-14 15:22:27
Nguyễn Văn Ong làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-02-11 15:07:43
Nguyễn Văn Ong làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-10-28 21:08:15
Nguyễn Văn Ong làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-25 21:15:39
Nguyễn Văn Ong làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-10-23 15:12:12
Nguyễn Văn Ong làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-10-22 10:21:54
Nguyễn Văn Ong làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-10-18 14:57:04
Nguyễn Văn Ong làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-13 15:51:54
Nguyễn Văn Ong làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 11 điểm
Điểm cao nhất: 11, Nộp bài lúc 2019-10-09 15:47:28
Nguyễn Văn Ong làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-10-09 15:29:14
Nguyễn Văn Ong làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-10-04 14:37:32
Nguyễn Văn Ong làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-27 15:42:02
Nguyễn Văn Ong làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-08-27 15:32:35
Nguyễn Văn Ong làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-08-23 16:19:20
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-08-23 16:10:08
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-08-23 16:01:07
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-08-23 15:54:43
Nguyễn Văn Ong làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-22 15:51:24
Nguyễn Văn Ong làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-02 09:40:53
Nguyễn Văn Ong làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-08-02 09:34:29
Nguyễn Văn Ong làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-02 09:23:44