Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với TRẦN THUỲ DƯƠNG. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

TRẦN THUỲ DƯƠNG

TRẦN THUỲ DƯƠNG
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

TRẦN THUỲ DƯƠNG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Khái niệm về biểu thức đại số
Lần cuối làm bài: 2020-03-31 15:19:16
Lần cuối làm bài: 2020-03-30 15:29:37

Luyện văn - Tiếng Việt

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

TRẦN THUỲ DƯƠNG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Câu đặc biệt
Lần cuối làm bài: 2020-03-30 15:42:33
TRẦN THUỲ DƯƠNG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đề số 1
Lần cuối làm bài: 2019-12-01 15:30:37

Luyện Tiếng Anh

5 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 500

TRẦN THUỲ DƯƠNG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 16:22:52
TRẦN THUỲ DƯƠNG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2020-03-31 15:09:15
TRẦN THUỲ DƯƠNG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 16:22:30
TRẦN THUỲ DƯƠNG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 15:57:40
TRẦN THUỲ DƯƠNG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Vocabulary and Pronunciation /ə/ and /ɜː/
Lần cuối làm bài: 2020-02-24 10:45:13

Điểm thi

TRẦN THUỲ DƯƠNG làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-03-31 14:56:14
TRẦN THUỲ DƯƠNG làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-12-01 14:52:24