Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với TRẦN THUỲ DƯƠNG. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

TRẦN THUỲ DƯƠNG

TRẦN THUỲ DƯƠNG
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

TRẦN THUỲ DƯƠNG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đề số 1
Lần cuối làm bài: 2019-12-01 15:30:37

Luyện Tiếng Anh

1 -Trung bình 4.50 - Tổng điểm 135

TRẦN THUỲ DƯƠNG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-12-13 19:36:04

Điểm thi

TRẦN THUỲ DƯƠNG làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-12-01 14:52:24