Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với cerberuschibi. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

cerberuschibi

cerberuschibi
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

7 -Trung bình 7.04 - Tổng điểm 1056

cerberuschibi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2017-01-08 13:41:02
cerberuschibi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình bình hành
Lần cuối làm bài: 2016-12-27 18:57:47
cerberuschibi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình thoi (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2016-12-18 20:09:08
cerberuschibi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình thoi
Lần cuối làm bài: 2016-12-17 17:30:01
cerberuschibi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân đa thức
Lần cuối làm bài: 2016-11-22 13:29:14
cerberuschibi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình thang, hình thang vuông và hình thang cân
Lần cuối làm bài: 2016-12-11 20:08:16
cerberuschibi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông
Lần cuối làm bài: 2016-12-05 19:35:12

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

cerberuschibi làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-07 20:51:31
cerberuschibi làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-07 20:48:20
cerberuschibi làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-07 20:45:24
cerberuschibi làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-04 20:35:51
cerberuschibi làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-30 19:13:40
cerberuschibi làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-12 19:40:36
cerberuschibi làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-12 19:38:04
cerberuschibi làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-05 20:30:52
cerberuschibi làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-12-05 20:21:27
cerberuschibi làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-22 13:10:29
cerberuschibi làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-22 13:02:30