Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với KAITO KID. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

KAITO KID

KAITO KID
Cuộc đời không giống như một quyển sách , đọc phần đầu là đoán được phần cuối . Cuộc đời bí ẩn và thú vị hơn nhiều . _Kaito Kid_

Luyện toán

15 -Trung bình 8.33 - Tổng điểm 1666

KAITO KID đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2019-01-07 12:42:56
KAITO KID đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2019-01-06 12:41:24
KAITO KID đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn bút màu và tô màu
Lần cuối làm bài: 2018-12-25 18:11:25
KAITO KID đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các loại hình trắc nghiệm tương tác
Lần cuối làm bài: 2018-11-30 12:09:01
KAITO KID đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3, 4, 5
Lần cuối làm bài: 2018-11-28 19:37:48
KAITO KID đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Làm quen với số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2018-11-25 08:07:09
KAITO KID đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết màu sắc
Lần cuối làm bài: 2018-11-25 08:02:33
KAITO KID đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép thành hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2018-11-25 07:56:57
KAITO KID đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 9
Lần cuối làm bài: 2018-11-25 06:03:16
KAITO KID đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2018-11-25 18:06:27

Luyện văn - Tiếng Việt

33 -Trung bình 8.13 - Tổng điểm 3496

KAITO KID đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì giữa học kì II
Lần cuối làm bài: 2018-11-21 20:02:01
KAITO KID đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài số 2
Lần cuối làm bài: 2018-11-21 11:55:43
KAITO KID đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định giữa học kì II
Lần cuối làm bài: 2018-11-22 11:49:06
KAITO KID đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì cuối học kì I
Lần cuối làm bài: 2018-11-21 18:24:08
KAITO KID đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài số 1
Lần cuối làm bài: 2019-01-06 12:55:12
Lần cuối làm bài: 2018-12-04 16:00:46
KAITO KID đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập Tiếng Việt
Lần cuối làm bài: 2018-11-27 14:23:15
KAITO KID đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lợn cưới, áo mới
Lần cuối làm bài: 2018-11-26 20:25:17
KAITO KID đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Danh từ
Lần cuối làm bài: 2018-11-27 14:19:34
KAITO KID đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự tích Hồ Gươm
Lần cuối làm bài: 2018-11-27 11:50:17

Luyện Tiếng Anh

65 -Trung bình 7.48 - Tổng điểm 6881

KAITO KID đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2018-11-17 11:37:14
KAITO KID đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2018-11-21 17:03:48
KAITO KID đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: Let's 'go green'!
Lần cuối làm bài: 2018-11-30 12:00:01
KAITO KID đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2018-11-30 20:15:27
KAITO KID đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2018-11-30 20:13:30
KAITO KID đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2018-11-22 11:06:15
KAITO KID đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Imperatives/ The past simple tense
Lần cuối làm bài: 2018-11-25 06:13:46
KAITO KID đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: What's on today?
Lần cuối làm bài: 2018-11-25 12:00:42
KAITO KID đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2018-11-22 14:42:19
KAITO KID đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: should/ shouldn't
Lần cuối làm bài: 2018-11-29 11:01:15

Điểm thi

KAITO KID làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-11-29 11:51:23
KAITO KID làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-11-21 12:17:52
KAITO KID làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-11-21 12:15:32
KAITO KID làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-11-21 12:13:33
KAITO KID làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-11-21 11:58:50