Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với KAITO KID. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

KAITO KID
Cuộc đời không giống như một quyển sách , đọc phần đầu là đoán được phần cuối . Cuộc đời bí ẩn và thú vị hơn nhiều . _Kaito Kid_

Luyện toán

15 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1500

KAITO KID đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2018-11-25 18:06:27
KAITO KID đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2019-01-07 12:42:56
KAITO KID đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2018-11-23 05:43:51
KAITO KID đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2019-01-06 12:41:24
KAITO KID đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3, 4, 5
Lần cuối làm bài: 2018-11-28 19:37:48
KAITO KID đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bé hơn, dấu <
Lần cuối làm bài: 2018-11-21 11:47:43
KAITO KID đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2018-11-13 12:08:57
KAITO KID đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng ,trừ các số có ba chữ số ( Không có nhớ )
Lần cuối làm bài: 2018-11-17 11:04:05
KAITO KID đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 9
Lần cuối làm bài: 2018-11-25 06:03:16
KAITO KID đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn bút màu và tô màu
Lần cuối làm bài: 2018-12-25 18:11:25
KAITO KID đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép hình
Lần cuối làm bài: 2018-11-21 12:02:23
KAITO KID đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép thành hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2018-11-25 07:56:57
KAITO KID đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết màu sắc
Lần cuối làm bài: 2018-11-25 08:02:33
KAITO KID đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Làm quen với số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2018-11-25 08:07:09
KAITO KID đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các loại hình trắc nghiệm tương tác
Lần cuối làm bài: 2018-11-30 12:09:01

Luyện văn - Tiếng Việt

33 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 3300

KAITO KID đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2018-11-21 12:08:51
KAITO KID đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2018-11-21 12:12:35
KAITO KID đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2018-11-21 18:25:22
KAITO KID đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Dấu hỏi, dấu nặng
Lần cuối làm bài: 2018-11-22 10:58:26
KAITO KID đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Dấu huyền, dấu ngã
Lần cuối làm bài: 2018-11-22 11:50:49
KAITO KID đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Be, bè, bé, bẻ, bẽ, bẹ
Lần cuối làm bài: 2018-11-23 05:23:20
KAITO KID đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: ê, v (bê, ve)
Lần cuối làm bài: 2018-11-23 05:25:23
KAITO KID đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: l, h (lê, hè)
Lần cuối làm bài: 2018-11-23 05:27:47
KAITO KID đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: o, c (bò, cỏ)
Lần cuối làm bài: 2018-11-23 05:30:15
KAITO KID đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: ô ơ (cô, cờ)
Lần cuối làm bài: 2018-11-23 13:40:19
KAITO KID đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: i, a (bi, cá)
Lần cuối làm bài: 2018-11-23 19:31:15
KAITO KID đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 13: n m (nơ, me)
Lần cuối làm bài: 2018-11-24 12:07:25
KAITO KID đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 14: d đ (dê, đò)
Lần cuối làm bài: 2018-11-25 18:37:25
KAITO KID đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Ôn tập l, h, c, o, ô, ơ
Lần cuối làm bài: 2018-11-23 19:28:59
KAITO KID đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Trường em
Lần cuối làm bài: 2018-11-25 17:11:23
KAITO KID đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Tô chữ A, Ă, Â, B
Lần cuối làm bài: 2018-11-25 05:56:49
KAITO KID đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Trường em
Lần cuối làm bài: 2018-11-24 19:46:42
KAITO KID đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Anh hùng biển cả
Lần cuối làm bài: 2018-11-23 05:32:26
KAITO KID đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Loài cá thông minh
Lần cuối làm bài: 2018-11-21 18:29:13
KAITO KID đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Không nên phá tổ chim
Lần cuối làm bài: 2018-11-21 17:42:18
KAITO KID đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Lũy tre
Lần cuối làm bài: 2018-11-21 12:11:33
KAITO KID đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nam và nữ
Lần cuối làm bài: 2018-11-22 12:30:36
KAITO KID đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự việc và nhân vật trong văn tự sự
Lần cuối làm bài: 2018-11-21 18:35:05
KAITO KID đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự tích Hồ Gươm
Lần cuối làm bài: 2018-11-27 11:50:17
KAITO KID đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Danh từ
Lần cuối làm bài: 2018-11-27 14:19:34
KAITO KID đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lợn cưới, áo mới
Lần cuối làm bài: 2018-11-26 20:25:17
KAITO KID đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập Tiếng Việt
Lần cuối làm bài: 2018-11-27 14:23:15
Lần cuối làm bài: 2018-12-04 16:00:46
KAITO KID đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài số 1
Lần cuối làm bài: 2019-01-06 12:55:12
KAITO KID đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì cuối học kì I
Lần cuối làm bài: 2018-11-21 18:24:08
KAITO KID đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định giữa học kì II
Lần cuối làm bài: 2018-11-22 11:49:06
KAITO KID đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài số 2
Lần cuối làm bài: 2018-11-21 11:55:43
KAITO KID đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì giữa học kì II
Lần cuối làm bài: 2018-11-21 20:02:01

Luyện Tiếng Anh

65 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 6500

KAITO KID đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Color (Màu Sắc)
Lần cuối làm bài: 2019-01-06 12:44:09
KAITO KID đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Shape (Hình Vẽ)
Lần cuối làm bài: 2018-11-18 06:35:24
KAITO KID đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung My Family! (Gia Đình Tôi)
Lần cuối làm bài: 2018-11-22 14:41:14
KAITO KID đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Fruits and Vegetables (Rau Quả)
Lần cuối làm bài: 2018-11-19 11:32:46
KAITO KID đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-12-04 15:40:29
KAITO KID đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing
Lần cuối làm bài: 2018-11-18 06:07:40
KAITO KID đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2018-11-30 20:08:54
KAITO KID đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-11-25 06:06:33
KAITO KID đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2018-11-30 20:10:30
KAITO KID đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-11-24 15:53:39
KAITO KID đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2018-11-30 20:11:23
KAITO KID đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-11-30 12:06:12
KAITO KID đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2018-11-22 11:18:55
KAITO KID đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2018-11-18 06:18:45
KAITO KID đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2018-11-30 20:17:20
KAITO KID đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2018-11-18 06:12:50
KAITO KID đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2018-11-18 06:12:00
KAITO KID đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2018-11-18 06:11:23
KAITO KID đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-11-18 06:09:59
KAITO KID đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2018-11-18 06:14:09
KAITO KID đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision unit 1
Lần cuối làm bài: 2018-11-21 11:57:32
KAITO KID đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2018-11-22 11:43:44
KAITO KID đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2018-11-25 06:16:32
KAITO KID đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2018-11-25 06:18:56
KAITO KID đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-11-18 06:10:37
KAITO KID đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2018-11-30 20:12:18
KAITO KID đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Nice to meet you
Lần cuối làm bài: 2018-11-29 10:59:41
KAITO KID đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2018-12-02 11:46:01
KAITO KID đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-11-25 06:14:12
KAITO KID đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2018-11-29 11:05:38
KAITO KID đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-11-26 06:01:21
KAITO KID đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-11-30 12:05:01
KAITO KID đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-11-30 12:05:34
KAITO KID đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-11-30 12:09:38
KAITO KID đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: See you tomorrow!
Lần cuối làm bài: 2018-11-29 11:35:35
KAITO KID đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2018-11-17 19:09:42
KAITO KID đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2018-11-30 12:12:29
KAITO KID đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 1
Lần cuối làm bài: 2018-11-17 11:30:14
KAITO KID đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2018-11-17 11:43:46
KAITO KID đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2018-11-22 11:14:22
KAITO KID đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Don't play with the knife!
Lần cuối làm bài: 2018-11-18 17:16:52
KAITO KID đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2018-11-17 14:40:15
KAITO KID đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2018-11-17 11:32:36
KAITO KID đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present continuous
Lần cuối làm bài: 2018-11-17 13:07:51
KAITO KID đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2018-11-22 10:50:23
KAITO KID đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A look inside
Lần cuối làm bài: 2018-11-18 06:42:19
KAITO KID đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: There is/ There are (not)
Lần cuối làm bài: 2018-11-21 20:03:51
KAITO KID đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2018-11-22 11:05:10
KAITO KID đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A surprise guest
Lần cuối làm bài: 2018-11-22 11:11:02
KAITO KID đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2018-12-01 11:13:30
KAITO KID đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Lost in the old town
Lần cuối làm bài: 2018-12-04 11:57:42
KAITO KID đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2018-11-22 11:08:59
KAITO KID đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Geography Club
Lần cuối làm bài: 2018-11-17 11:24:50
KAITO KID đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Comparative & Superlative Adjectives
Lần cuối làm bài: 2018-11-18 06:38:30
KAITO KID đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Happy New Year!
Lần cuối làm bài: 2018-11-27 14:39:51
KAITO KID đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: should/ shouldn't
Lần cuối làm bài: 2018-11-29 11:01:15
KAITO KID đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2018-11-22 14:42:19
KAITO KID đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: What's on today?
Lần cuối làm bài: 2018-11-25 12:00:42
KAITO KID đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Imperatives/ The past simple tense
Lần cuối làm bài: 2018-11-25 06:13:46
KAITO KID đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2018-11-22 11:06:15
KAITO KID đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2018-11-30 20:13:30
KAITO KID đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2018-11-30 20:15:27
KAITO KID đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: Let's 'go green'!
Lần cuối làm bài: 2018-11-30 12:00:01
KAITO KID đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2018-11-21 17:03:48
KAITO KID đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2018-11-17 11:37:14

Điểm thi

KAITO KID làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-11-29 11:51:23
KAITO KID làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-11-21 12:17:52
KAITO KID làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-11-21 12:15:32
KAITO KID làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-11-21 12:13:33
KAITO KID làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-11-21 11:58:50