Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đào Minh Tiến. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đào Minh Tiến

Đào Minh Tiến
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

Đào Minh Tiến làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-13 09:43:24
Đào Minh Tiến làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-11 16:03:38
Đào Minh Tiến làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-11 16:02:43
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-06 13:25:45
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-02-06 13:23:00
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-06 13:19:33
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-02-06 13:14:30
Đào Minh Tiến làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-02 15:40:08
Đào Minh Tiến làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-02 12:09:22
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-29 15:04:56
Đào Minh Tiến làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-12-24 13:12:48
Đào Minh Tiến làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-09 13:34:07
Đào Minh Tiến làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-09 13:31:47
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-22 08:41:08
Đào Minh Tiến làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-22 08:37:30
Đào Minh Tiến làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-19 02:20:43
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-07 19:12:19
Đào Minh Tiến làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-10-07 19:08:54
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2016-10-07 19:04:22
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-10-07 18:59:18
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-08-28 17:41:36
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-08-28 17:40:43
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-08-28 17:39:38
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-08-28 17:36:11
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-08-28 17:34:39
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-08-28 17:33:29
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-08-28 17:31:56
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-01-24 15:27:44
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-01-24 15:15:05
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-01-22 14:14:25

Luyện toán

33 -Trung bình 9.15 - Tổng điểm 3384

Đào Minh Tiến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2017-01-11 18:59:41
Đào Minh Tiến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng và phép trừ
Lần cuối làm bài: 2016-01-11 07:05:11
Đào Minh Tiến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm về trung bình cộng
Lần cuối làm bài: 2016-01-13 09:22:56
Đào Minh Tiến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2015-11-10 13:38:01
Đào Minh Tiến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai phân số có tổng bằng 1
Lần cuối làm bài: 2016-01-22 08:53:00
Đào Minh Tiến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2015-12-23 11:50:25
Đào Minh Tiến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2016-01-09 20:59:32
Đào Minh Tiến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2016-01-17 11:34:08
Đào Minh Tiến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi giữa số La Mã và số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2016-02-01 08:53:44
Đào Minh Tiến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ hai phân số có cùng mẫu số
Lần cuối làm bài: 2016-02-09 22:10:35