Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đào Minh Tiến. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đào Minh Tiến

Đào Minh Tiến
Dit cu chung may .Bo chi yeu Mai Anh thoi .dit lon chung may.thang nao cuop Mai ANh tao cho ngui thu am khi chan thoi.

Điểm thi

Đào Minh Tiến làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-01 12:14:37
Đào Minh Tiến làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-01 10:58:43
Đào Minh Tiến làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-13 09:43:24
Đào Minh Tiến làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-11 16:03:38
Đào Minh Tiến làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-11 16:02:43
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-06 13:25:45
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-02-06 13:23:00
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-06 13:19:33
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-02-06 13:14:30
Đào Minh Tiến làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-02 15:40:08
Đào Minh Tiến làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-02 12:09:22
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-29 15:04:56
Đào Minh Tiến làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-12-24 13:12:48
Đào Minh Tiến làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-09 13:34:07
Đào Minh Tiến làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-09 13:31:47
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-22 08:41:08
Đào Minh Tiến làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-22 08:37:30
Đào Minh Tiến làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-19 02:20:43
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-07 19:12:19
Đào Minh Tiến làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-10-07 19:08:54
Đào Minh Tiến làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2014 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2016-10-07 19:04:22
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-10-07 18:59:18
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-08-28 17:41:36
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-08-28 17:40:43
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-08-28 17:39:38
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-08-28 17:36:11
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-08-28 17:34:39
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-08-28 17:33:29
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-08-28 17:31:56

Luyện toán

46 -Trung bình 9.71 - Tổng điểm 4663

Đào Minh Tiến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2017-01-11 18:59:41
Đào Minh Tiến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng và phép trừ
Lần cuối làm bài: 2016-01-11 07:05:11
Đào Minh Tiến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các phép tính về thời gian
Lần cuối làm bài: 2017-03-01 10:42:48
Đào Minh Tiến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm về trung bình cộng
Lần cuối làm bài: 2016-01-13 09:22:56
Đào Minh Tiến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2015-11-10 13:38:01
Đào Minh Tiến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai phân số có tổng bằng 1
Lần cuối làm bài: 2016-01-22 08:53:00
Đào Minh Tiến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc và viết các số có 9 chữ số
Lần cuối làm bài: 2017-03-01 10:35:33
Đào Minh Tiến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2015-12-23 11:50:25
Đào Minh Tiến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2016-01-09 20:59:32
Đào Minh Tiến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2016-01-17 11:34:08