Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đào Thị Ánh Quyên. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đào Thị Ánh Quyên

Đào Thị Ánh Quyên
Ai là fan của Uni5 thì nhớ kết bạn với mình nha (còn ko phải thì cũng kết bạn luôn)

Luyện toán

0 -Trung bình 4.66 - Tổng điểm 233

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

Đào Thị Ánh Quyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Review Unit 1
Lần cuối làm bài: 2019-04-15 09:29:51
Đào Thị Ánh Quyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-04-05 21:30:17

Điểm thi

Đào Thị Ánh Quyên làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-07-27 09:24:43
Đào Thị Ánh Quyên làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-07-27 07:28:49
Đào Thị Ánh Quyên làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-04-15 09:21:39
Đào Thị Ánh Quyên làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-06 20:32:39
Đào Thị Ánh Quyên làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-19 21:35:53
Đào Thị Ánh Quyên làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-03-19 21:32:09
Đào Thị Ánh Quyên làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-02-13 13:15:33
Đào Thị Ánh Quyên làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8.3 điểm
Điểm cao nhất: 8.3, Nộp bài lúc 2018-12-24 21:16:21
Đào Thị Ánh Quyên làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-17 21:18:44
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-17 21:07:59