Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Hải Đăng. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Hải Đăng

Nguyễn Hải Đăng
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

130 -Trung bình 6.95 - Tổng điểm 16809

Nguyễn Hải Đăng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép nhân phân số
Lần cuối làm bài: 2019-04-16 22:09:26
Nguyễn Hải Đăng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-04-15 11:57:05
Nguyễn Hải Đăng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phân số (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-04-14 17:54:16
Nguyễn Hải Đăng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phân số
Lần cuối làm bài: 2019-04-14 17:40:51
Nguyễn Hải Đăng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng phân số (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-04-14 13:57:48
Nguyễn Hải Đăng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng phân số
Lần cuối làm bài: 2019-04-14 13:03:38
Nguyễn Hải Đăng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-04-14 12:53:07
Nguyễn Hải Đăng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai phân số khác mẫu số
Lần cuối làm bài: 2019-04-13 11:26:25
Nguyễn Hải Đăng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai phân số cùng mẫu số
Lần cuối làm bài: 2019-04-13 11:10:03
Nguyễn Hải Đăng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-04-13 11:04:39

Luyện văn - Tiếng Việt

16 -Trung bình 6.88 - Tổng điểm 3025

Nguyễn Hải Đăng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài ca Côn Sơn (Côn Sơn ca - trích)
Lần cuối làm bài: 2019-03-20 20:30:41
Nguyễn Hải Đăng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sông núi nước Nam (Nam quốc sơn hà)
Lần cuối làm bài: 2019-03-15 21:16:15
Lần cuối làm bài: 2019-04-07 20:28:25
Nguyễn Hải Đăng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cuộc chia tay của những con búp bê
Lần cuối làm bài: 2019-03-14 19:42:38
Nguyễn Hải Đăng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mẹ tôi
Lần cuối làm bài: 2019-03-11 20:42:17
Nguyễn Hải Đăng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cổng trường mở ra
Lần cuối làm bài: 2019-03-07 20:56:22
Nguyễn Hải Đăng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Kim tự tháp Ai Cập. Phân biệt s/x, iêt/iêc
Lần cuối làm bài: 2019-03-24 16:34:11
Nguyễn Hải Đăng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bốn anh tài
Lần cuối làm bài: 2019-03-24 16:23:47
Nguyễn Hải Đăng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Tập đọc
Lần cuối làm bài: 2018-05-04 21:27:17
Nguyễn Hải Đăng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sự tích chú Cuội cung trăng
Lần cuối làm bài: 2018-05-04 21:12:36

Luyện Tiếng Anh

11 -Trung bình 8.75 - Tổng điểm 1313

Nguyễn Hải Đăng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 20:33:36
Nguyễn Hải Đăng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-03-13 20:27:12
Nguyễn Hải Đăng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 21:09:50
Nguyễn Hải Đăng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1
Lần cuối làm bài: 2019-03-29 20:05:41
Nguyễn Hải Đăng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: How much is the T-shirt?
Lần cuối làm bài: 2019-04-01 21:22:08
Nguyễn Hải Đăng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson1: What is your favorite food/ drink?
Lần cuối làm bài: 2019-03-20 20:44:58
Nguyễn Hải Đăng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Where does he work?
Lần cuối làm bài: 2019-01-13 21:37:22
Nguyễn Hải Đăng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What time is it?
Lần cuối làm bài: 2019-03-20 20:38:57
Nguyễn Hải Đăng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What subjects do you have?
Lần cuối làm bài: 2019-04-01 21:26:45
Nguyễn Hải Đăng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /l/ - /n/
Lần cuối làm bài: 2019-04-30 10:37:06

Điểm thi

Nguyễn Hải Đăng làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-12-09 13:21:19
Nguyễn Hải Đăng làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-06 22:02:19
Nguyễn Hải Đăng làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2018-12-05 22:15:58
Nguyễn Hải Đăng làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2017-12-15 21:14:53
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2017-12-11 22:10:59
Nguyễn Hải Đăng làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-11-05 20:46:51