Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Vienhongnhat. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Vienhongnhat

Vienhongnhat
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

113 -Trung bình 6.87 - Tổng điểm 15044

Vienhongnhat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Biểu đồ
Lần cuối làm bài: 2019-02-21 22:25:50
Vienhongnhat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Thu thập số liệu thống kê, tần số
Lần cuối làm bài: 2019-02-20 22:31:40
Vienhongnhat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Bảng "tần số" các giá trị của dấu hiệu
Lần cuối làm bài: 2019-02-19 22:53:13
Vienhongnhat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số và phép chia số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2019-01-10 21:47:57
Vienhongnhat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số
Lần cuối làm bài: 2019-01-10 21:39:18
Vienhongnhat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song
Lần cuối làm bài: 2018-12-09 12:40:01
Vienhongnhat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc nhọn, góc tù, góc bẹt
Lần cuối làm bài: 2018-12-02 21:07:52
Vienhongnhat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập về số hữu tỉ, số thực
Lần cuối làm bài: 2018-11-28 21:52:28
Vienhongnhat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Định lý
Lần cuối làm bài: 2018-11-20 21:59:47
Vienhongnhat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số trung bình cộng
Lần cuối làm bài: 2018-11-20 21:52:19

Luyện văn - Tiếng Việt

8 -Trung bình 6.56 - Tổng điểm 2100

Vienhongnhat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Tập đọc
Lần cuối làm bài: 2018-05-04 21:27:17
Vienhongnhat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sự tích chú Cuội cung trăng
Lần cuối làm bài: 2018-05-04 21:12:36
Vienhongnhat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cóc kiện Trời
Lần cuối làm bài: 2018-05-04 16:08:31
Vienhongnhat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chú ở bên Bác Hồ
Lần cuối làm bài: 2018-02-07 14:46:01
Vienhongnhat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bận
Lần cuối làm bài: 2018-02-07 14:30:30
Vienhongnhat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mẹ vắng nhà ngày bão
Lần cuối làm bài: 2018-02-07 14:50:29
Vienhongnhat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ai có lỗi?
Lần cuối làm bài: 2017-10-24 21:28:03
Vienhongnhat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Có công mài sắt, có ngày nên kim
Lần cuối làm bài: 2017-12-17 13:01:36

Luyện Tiếng Anh

1 -Trung bình 5.10 - Tổng điểm 153

Vienhongnhat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Where does he work?
Lần cuối làm bài: 2019-01-13 21:37:22

Điểm thi

Vienhongnhat làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-12-09 13:21:19
Vienhongnhat làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-06 22:02:19
Vienhongnhat làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2018-12-05 22:15:58
Vienhongnhat làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2017-12-15 21:14:53
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2017-12-11 22:10:59
Vienhongnhat làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-11-05 20:46:51