Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đàm Thu Hường. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đàm Thu Hường

Đàm Thu Hường
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

31 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 3100

Đàm Thu Hường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2016-07-15 07:32:30
Đàm Thu Hường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau - phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-07-20 06:55:09
Đàm Thu Hường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2016-02-25 14:06:07
Đàm Thu Hường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2016-03-03 05:47:25
Đàm Thu Hường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thứ tự
Lần cuối làm bài: 2016-02-16 09:06:02
Đàm Thu Hường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số
Lần cuối làm bài: 2016-03-01 11:41:13
Đàm Thu Hường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chục và đơn vị
Lần cuối làm bài: 2016-08-11 06:06:54
Đàm Thu Hường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2016-03-09 12:30:11
Đàm Thu Hường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp từ lớn đến bé, từ bé đến lớn
Lần cuối làm bài: 2016-03-11 12:06:35
Đàm Thu Hường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2016-03-22 12:29:06
Đàm Thu Hường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 9+5, 29+5, 39+25
Lần cuối làm bài: 2016-03-25 20:31:44
Đàm Thu Hường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 8 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2016-09-04 19:07:21
Đàm Thu Hường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 8+5, 28+5, 38+25
Lần cuối làm bài: 2016-10-02 06:27:19
Đàm Thu Hường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2016-11-27 19:04:41
Đàm Thu Hường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 7+5, 47+5, 47+25
Lần cuối làm bài: 2016-12-17 05:25:28
Đàm Thu Hường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2016-12-28 06:10:09
Đàm Thu Hường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2017-01-10 21:19:52
Đàm Thu Hường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép nhân phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-07-13 08:00:28
Đàm Thu Hường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2016-06-30 08:14:47
Đàm Thu Hường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2016-07-26 07:19:50
Đàm Thu Hường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2016-08-06 08:30:54
Đàm Thu Hường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2016-06-01 07:05:21
Đàm Thu Hường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số hạng trong phép cộng dạng 9+x
Lần cuối làm bài: 2016-05-17 19:20:02
Đàm Thu Hường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số hạng trong phép cộng dạng 8+x
Lần cuối làm bài: 2016-11-11 18:35:08
Đàm Thu Hường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2016-12-20 06:03:23
Đàm Thu Hường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2017-01-23 05:30:54
Đàm Thu Hường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2017-02-23 17:53:45
Đàm Thu Hường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 6
Lần cuối làm bài: 2016-08-21 12:32:50
Đàm Thu Hường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung (Tiếp)
Lần cuối làm bài: 2016-03-20 09:40:13
Đàm Thu Hường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng cửu chương cộng có nhớ
Lần cuối làm bài: 2017-02-01 07:01:26
Đàm Thu Hường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2016-04-25 21:27:56

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Đàm Thu Hường làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-07-15 09:37:21
Đàm Thu Hường làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-07-15 09:33:09
Đàm Thu Hường làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-15 09:31:12
Đàm Thu Hường làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-06-23 17:14:12
Đàm Thu Hường làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-06-23 17:12:06
Đàm Thu Hường làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-06-23 17:09:28
Đàm Thu Hường làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-06-23 17:07:20
Đàm Thu Hường làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-06-23 17:05:37