Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Trần Đại Nghĩa. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Trần Đại Nghĩa

Trần Đại Nghĩa
Welcome to my home, bookworms and weirdos. Check my olm profile and back 2 school!!!
  • Tên: Trần Đại Nghĩa
  • Đang học tại:
  • Địa chỉ:
  • Điểm hỏi đáp: 25SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 3SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

8 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 800

Trần Đại Nghĩa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2019-07-03 10:00:02
Trần Đại Nghĩa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán tổ hợp
Lần cuối làm bài: 2019-07-02 16:04:17
Trần Đại Nghĩa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 2
Lần cuối làm bài: 2019-07-01 16:44:21
Lần cuối làm bài: 2019-06-30 11:25:19
Trần Đại Nghĩa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán tỉ lệ
Lần cuối làm bài: 2019-06-28 16:57:36
Trần Đại Nghĩa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 13: Ước và bội
Lần cuối làm bài: 2019-06-28 10:31:46
Trần Đại Nghĩa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 14: Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố
Lần cuối làm bài: 2019-06-27 11:35:53
Trần Đại Nghĩa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán về chữ số tận cùng
Lần cuối làm bài: 2019-06-27 11:26:30

Luyện văn - Tiếng Việt

3 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 300

Trần Đại Nghĩa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng
Lần cuối làm bài: 2019-07-04 10:59:01
Trần Đại Nghĩa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2019-07-03 17:01:41
Trần Đại Nghĩa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2019-07-03 11:39:32

Luyện Tiếng Anh

5 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 500

Trần Đại Nghĩa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-07-03 17:03:11
Trần Đại Nghĩa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! The boat pond
Lần cuối làm bài: 2019-07-04 11:33:25
Trần Đại Nghĩa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-07-04 11:34:29
Trần Đại Nghĩa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-07-03 10:45:11
Trần Đại Nghĩa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 1
Lần cuối làm bài: 2019-07-04 11:30:50

Điểm thi

Trần Đại Nghĩa làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-01-19 11:23:51
Trần Đại Nghĩa làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-06 10:28:41
Trần Đại Nghĩa làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-06 10:23:43