Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Trần Đại Nghĩa. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Trần Đại Nghĩa

Trần Đại Nghĩa
Welcome to my home, bookworms and weirdos. Check my olm profile and back 2 school!!!

Luyện toán

8 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 800

Trần Đại Nghĩa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2019-07-03 10:00:02
Trần Đại Nghĩa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán tổ hợp
Lần cuối làm bài: 2019-07-02 16:04:17
Trần Đại Nghĩa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán tỉ lệ
Lần cuối làm bài: 2019-06-28 16:57:36
Trần Đại Nghĩa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán về chữ số tận cùng
Lần cuối làm bài: 2019-06-27 11:26:30
Lần cuối làm bài: 2019-06-30 11:25:19
Trần Đại Nghĩa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 13: Ước và bội
Lần cuối làm bài: 2019-06-28 10:31:46
Trần Đại Nghĩa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 14: Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố
Lần cuối làm bài: 2019-06-27 11:35:53
Trần Đại Nghĩa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 2
Lần cuối làm bài: 2019-07-01 16:44:21

Luyện văn - Tiếng Việt

3 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 300

Trần Đại Nghĩa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2019-07-03 11:39:32
Trần Đại Nghĩa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2019-07-03 17:01:41
Trần Đại Nghĩa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng
Lần cuối làm bài: 2019-07-04 10:59:01

Luyện Tiếng Anh

5 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 500

Trần Đại Nghĩa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 1
Lần cuối làm bài: 2019-07-04 11:30:50
Trần Đại Nghĩa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-07-03 10:45:11
Trần Đại Nghĩa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-07-04 11:34:29
Trần Đại Nghĩa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! The boat pond
Lần cuối làm bài: 2019-07-04 11:33:25
Trần Đại Nghĩa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-07-03 17:03:11

Điểm thi

Trần Đại Nghĩa làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-01-19 11:23:51
Trần Đại Nghĩa làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-06 10:28:41
Trần Đại Nghĩa làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-06 10:23:43