Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đauđầuvìnhàkogiàu Mệtmỏivìkohọccũnggiỏi Buồnphiềnvìnhiềutiềntiêukohết Ngangtráivìquáđẹptrai. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đauđầuvìnhàkogiàu Mệtmỏivìkohọccũnggiỏi Buồnphiềnvìnhiềutiềntiêukohết Ngangtráivìquáđẹptrai

Đauđầuvìnhàkogiàu Mệtmỏivìkohọccũnggiỏi Buồnphiềnvìnhiềutiềntiêukohết Ngangtráivìquáđẹptrai
HELLO! Welcome to my home!
  • Tên: Đauđầuvìnhàkogiàu Mệtmỏivìkohọccũnggiỏi Buồnphiềnvìnhiềutiềntiêukohết Ngangtráivìquáđẹptrai
  • Đang học tại: Trường THPT Triệu Sơn
  • Địa chỉ: Huyện Triệu Sơn - Thanh Hóa
  • Điểm hỏi đáp: 4SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 1SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

2 -Trung bình 6.61 - Tổng điểm 463

Lần cuối làm bài: 2018-11-01 13:34:49

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi