Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Cù Thu Thủy. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Cù Thu Thủy

Cù Thu Thủy
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

Luyện toán

57 -Trung bình 7.25 - Tổng điểm 6892

Cù Thu Thủy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2014-04-22 23:16:45
Cù Thu Thủy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2014-06-03 15:16:02
Cù Thu Thủy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2014-04-23 20:54:03
Cù Thu Thủy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2014-06-03 10:46:19
Cù Thu Thủy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2014-06-03 15:19:37
Cù Thu Thủy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2014-04-29 22:28:03
Cù Thu Thủy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2014-05-04 14:30:29
Cù Thu Thủy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính diện tích, thể tích bằng cách đếm
Lần cuối làm bài: 2014-06-06 13:41:54
Cù Thu Thủy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2014-04-22 23:21:17
Cù Thu Thủy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2014-04-24 21:08:03