Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Thị Phương Thảo. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Thị Phương Thảo

Nguyễn Thị Phương Thảo
Rất hân hạnh chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

0 -Trung bình 5.42 - Tổng điểm 867

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-12-13 19:31:12
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-10 19:26:10
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-10 19:19:01
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-10 19:15:30
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-10 19:13:26
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-08 18:51:28
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-07 21:07:11
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-07 20:02:33
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-07 19:58:21
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-11-30 19:21:58
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-11-29 18:18:00
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-11-24 20:39:41