Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với nguyen. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

nguyen

nguyen
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

9 -Trung bình 8.09 - Tổng điểm 1295

nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3, 4, 5
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 17:25:30
nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 06:07:34
nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2019-10-01 11:54:58
nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 06:05:30
nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 11:15:22
nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2019-09-25 06:21:34
nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập: Lớn hơn, bé hơn
Lần cuối làm bài: 2019-09-24 19:50:51
nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2019-09-28 16:47:34
nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các loại hình trắc nghiệm tương tác
Lần cuối làm bài: 2019-09-25 06:14:32

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-10-12 18:16:58
nguyen làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-12 18:12:50
nguyen làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-21 21:30:56