Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Cự giải. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Cự giải

Cự giải
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

13 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1300

Cự giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2019-08-28 07:59:32
Cự giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2019-09-19 20:03:13
Cự giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2019-08-27 14:28:08
Cự giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập: Lớn hơn, bé hơn
Lần cuối làm bài: 2019-09-03 10:26:17
Cự giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 6
Lần cuối làm bài: 2019-09-16 07:29:01
Cự giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 8
Lần cuối làm bài: 2019-09-11 20:47:13
Cự giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0
Lần cuối làm bài: 2019-09-04 09:28:21
Cự giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 10
Lần cuối làm bài: 2019-09-09 08:10:38
Cự giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ dạng 17 - 7
Lần cuối làm bài: 2019-09-06 06:46:44
Cự giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc, viết , so sánh các số có ba chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-11-29 20:50:43
Cự giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng ,trừ các số có ba chữ số ( Không có nhớ )
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 19:26:26
Cự giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về các bảng nhân
Lần cuối làm bài: 2020-06-14 10:41:41
Cự giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 9
Lần cuối làm bài: 2019-12-04 15:35:19

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Cự giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2020-06-21 18:39:51

Luyện Tiếng Anh

29 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2900

Cự giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 21:05:03
Cự giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 1 (Unit 1+2+3)
Lần cuối làm bài: 2019-09-20 11:15:41
Cự giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 2 (Unit 4+5+6)
Lần cuối làm bài: 2020-01-16 20:12:08
Cự giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-09-16 07:32:59
Cự giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 20:59:51
Cự giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing
Lần cuối làm bài: 2019-09-16 07:46:22
Cự giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-09-09 08:47:34
Cự giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 21:11:17
Cự giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-09-20 11:08:27
Cự giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-10-16 16:03:59
Cự giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-09-09 08:51:02
Cự giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 1 (Unit 7+8+9)
Lần cuối làm bài: 2020-06-25 08:28:59
Cự giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 2 (Unit 10+11+12)
Lần cuối làm bài: 2020-06-25 08:31:35
Cự giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 3 (Unit 13+14+15)
Lần cuối làm bài: 2020-06-25 08:34:17
Cự giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-01-16 20:31:04
Cự giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 21:14:32
Cự giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-10-16 16:13:57
Cự giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-09-16 07:33:34
Cự giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-01-16 20:31:37
Cự giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 08:58:25
Cự giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 1 (Unit 1+2+3)
Lần cuối làm bài: 2019-09-16 07:38:02
Cự giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-09-13 10:10:11
Cự giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-09-09 08:38:19
Cự giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-03-22 11:30:14
Cự giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-09-20 11:06:26
Cự giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-09-13 10:17:11
Cự giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-09-16 07:41:06
Cự giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 21:15:44
Cự giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 21:09:44

Điểm thi