Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Cự giải. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Cự giải

Cự giải
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

12 -Trung bình 8.01 - Tổng điểm 1522

Cự giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 9
Lần cuối làm bài: 2019-12-04 15:35:19
Cự giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng ,trừ các số có ba chữ số ( Không có nhớ )
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 19:26:26
Cự giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc, viết , so sánh các số có ba chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-11-29 20:50:43
Cự giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2019-09-19 20:03:13
Cự giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 6
Lần cuối làm bài: 2019-09-16 07:29:01
Cự giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 8
Lần cuối làm bài: 2019-09-11 20:47:13
Cự giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 10
Lần cuối làm bài: 2019-09-09 08:10:38
Cự giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ dạng 17 - 7
Lần cuối làm bài: 2019-09-06 06:46:44
Cự giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0
Lần cuối làm bài: 2019-09-04 09:28:21
Cự giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập: Lớn hơn, bé hơn
Lần cuối làm bài: 2019-09-03 10:26:17

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 5.07 - Tổng điểm 152

Luyện Tiếng Anh

22 -Trung bình 8.80 - Tổng điểm 2287

Cự giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 21:09:44
Cự giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 21:15:44
Cự giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-09-16 07:41:06
Cự giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-09-13 10:17:11
Cự giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-09-20 11:06:26
Cự giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 21:01:56
Cự giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-09-09 08:38:19
Cự giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-09-13 10:10:11
Cự giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 1 (Unit 1+2+3)
Lần cuối làm bài: 2019-09-16 07:38:02
Cự giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-09-16 07:33:34

Điểm thi