Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Sora Kazesawa. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Sora Kazesawa

Sora Kazesawa
Rất hân hạnh đón tiếp các bạn ghé thăm ngôi nhà nhỏ của mình!

Luyện toán

0 -Trung bình 2.40 - Tổng điểm 168

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Sora Kazesawa làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-01 21:47:30
Sora Kazesawa làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-12-05 21:54:30
Sora Kazesawa làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-01 21:09:29