Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Lê thị thùy Linh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Lê thị thùy Linh

Lê thị thùy Linh
😘 KMC 😘 - ghệ của tao -

Luyện toán

0 -Trung bình 4.48 - Tổng điểm 269

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Lê thị thùy Linh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-02-14 14:40:44
Lê thị thùy Linh làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-02-13 21:58:45
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-11-21 21:29:24
Lê thị thùy Linh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-11-20 20:27:17
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2017-11-20 20:24:50
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2017-10-29 11:54:26
Lê thị thùy Linh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-10-28 19:40:21
Lê thị thùy Linh làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-10-28 19:34:07
Lê thị thùy Linh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-10-28 19:17:49