Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Lê thị thùy Linh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Lê thị thùy Linh

Lê thị thùy Linh
Khi đã yêu một người thì người đấy sẽ mãi mãi là của tôi. Ko ai đc cướp ny của tôi. Khi tôi đã y ai thì là vc của tôi. Chấm hết #vkyeuck #ĐVD

Điểm thi

Lê thị thùy Linh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-02-14 14:40:44
Lê thị thùy Linh làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-02-13 21:58:45
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-11-21 21:29:24
Lê thị thùy Linh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-11-20 20:27:17
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2017-11-20 20:24:50
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2017-10-29 11:54:26
Lê thị thùy Linh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-10-28 19:40:21
Lê thị thùy Linh làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-10-28 19:34:07
Lê thị thùy Linh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-10-28 19:17:49

Luyện toán

0 -Trung bình 4.48 - Tổng điểm 269