Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Vũ Công Thành. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Vũ Công Thành

Vũ Công Thành
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-03-26 11:43:54
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2015-01-09 16:35:29
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-12-17 20:55:01
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-11-08 14:23:36
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-11-08 14:22:03
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2014-11-08 14:19:55
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-11-08 14:16:56
Vũ Công Thành làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2014 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2014-09-28 13:27:38
Vũ Công Thành làm bài Kiểm tra tháng 6 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-09-28 13:25:14
Vũ Công Thành làm bài Kiểm tra tháng 9 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-09-28 13:22:26
Vũ Công Thành làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2014 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2014-09-28 13:21:35
Vũ Công Thành làm bài Kiểm tra tháng 5 năm 2014 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2014-09-28 13:18:37
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-09-28 13:15:16

Luyện toán

1 -Trung bình 5.68 - Tổng điểm 511

Vũ Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2015-01-09 16:11:52