Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Mạc Thành Công. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Mạc Thành Công

Mạc Thành Công
xin chào các bạn mình học ở lớp 6a1 THCS Nam Hà mình rất mong mình học giỏi bằng Thành và Tuấn minh

Luyện toán

0 -Trung bình 2.20 - Tổng điểm 44

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi