Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Ngô Gia Vượng. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Ngô Gia Vượng

Ngô Gia Vượng
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

0 -Trung bình 8.30 - Tổng điểm 83

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Ngô Gia Vượng làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-27 19:18:40