Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Võ Đức Chí Công. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Võ Đức Chí Công

Võ Đức Chí Công
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

Võ Đức Chí Công làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-10-12 22:07:20
Điểm cao nhất: 11, Nộp bài lúc 2017-10-12 22:04:53
Võ Đức Chí Công làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-03-04 08:45:47
Võ Đức Chí Công làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-04 08:36:12

Luyện toán

0 -Trung bình 6.15 - Tổng điểm 369