Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Thị Châu Anh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Thị Châu Anh

Nguyễn Thị Châu Anh
Có ai hk trường THCS Quán Bàu thì kb với tui nha, tại chưa có tên trường nên tui mới dùng tên của trường THCS mà trc đây tui từng học một bên Hihihihihâ

Luyện toán

0 -Trung bình 4.20 - Tổng điểm 168

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.50 - Tổng điểm 5

Luyện Tiếng Anh

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Nguyễn Thị Châu Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-11-18 21:15:13

Điểm thi

Nguyễn Thị Châu Anh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-03 21:17:49
Nguyễn Thị Châu Anh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-10-14 21:42:43
Nguyễn Thị Châu Anh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2018-12-15 20:58:50