Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Lâm Văn Minh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Lâm Văn Minh

Lâm Văn Minh
Chào các bạn, tớ tên là Vũ Hải Lâm, tớ 2k7, cung Song Ngư. Ai xem trang cá nhân của tớ rồi thì vô thống kê hỏi đáp của tớ rồi tick đúng cho tớ nhé!!! Cảm ơn các bạn nhiều ❤

Luyện toán

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

Lần cuối làm bài: 2019-02-04 07:37:59
Lâm Văn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung: Phép cộng trong phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-01-28 21:55:33

Luyện văn - Tiếng Việt

3 -Trung bình 9.93 - Tổng điểm 397

Lâm Văn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2018-11-22 18:30:56
Lâm Văn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2018-11-15 19:28:59
Lâm Văn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2018-12-07 19:02:02

Luyện Tiếng Anh

66 -Trung bình 8.66 - Tổng điểm 7190

Lâm Văn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Review Unit 1
Lần cuối làm bài: 2019-02-01 18:33:19
Lâm Văn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skills time - Reading - School things
Lần cuối làm bài: 2019-01-28 22:01:07
Lâm Văn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Phonics /æ/ /b/ /k/ /d/
Lần cuối làm bài: 2019-01-21 22:43:11
Lâm Văn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Song - Open the book!
Lần cuối làm bài: 2019-01-21 22:45:38
Lâm Văn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Grammar_What's this?
Lần cuối làm bài: 2019-01-21 22:47:58
Lâm Văn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-01-27 12:01:53
Lâm Văn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present continuous
Lần cuối làm bài: 2019-01-27 17:00:23
Lâm Văn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /æ/ /ʌ/
Lần cuối làm bài: 2018-12-23 17:29:27
Lâm Văn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2018-12-23 17:26:56
Lâm Văn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Grammar Revision
Lần cuối làm bài: 2019-10-22 22:05:32

Điểm thi

Lâm Văn Minh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-31 22:46:39
Lâm Văn Minh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2018-12-01 08:12:31
Lâm Văn Minh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-11-30 19:20:50
Lâm Văn Minh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-11-13 20:46:33
Lâm Văn Minh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-11-13 20:44:04