Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ๖²⁴ʱV҉ũ↭H҉ảI҉↭L҉âM҉๖²⁴ʱ. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

๖²⁴ʱV҉ũ↭H҉ảI҉↭L҉âM҉๖²⁴ʱ

๖²⁴ʱV҉ũ↭H҉ảI҉↭L҉âM҉๖²⁴ʱ
Hello!Chào mừng các bạn ghé thăm nhà mình. Khi ghe thăm nhà mình, tiếc gì vài giây để vào thống kê hỏi đáp rồi cho mình 3 tick đúng! Nhớ làm nhé mọi người! À phải rồi, những ai fan cr7 thì vào link: https://www.pinterest.com/lamhaivuvuhailam/pins/ xem nha!!!

Luyện toán

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

Lần cuối làm bài: 2019-02-04 07:37:59
Lần cuối làm bài: 2019-01-28 21:55:33

Luyện văn - Tiếng Việt

3 -Trung bình 9.93 - Tổng điểm 397

๖²⁴ʱV҉ũ↭H҉ảI҉↭L҉âM҉๖²⁴ʱ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2018-11-22 18:30:56
๖²⁴ʱV҉ũ↭H҉ảI҉↭L҉âM҉๖²⁴ʱ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2018-11-15 19:28:59
๖²⁴ʱV҉ũ↭H҉ảI҉↭L҉âM҉๖²⁴ʱ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2018-12-07 19:02:02

Luyện Tiếng Anh

65 -Trung bình 8.65 - Tổng điểm 7090

๖²⁴ʱV҉ũ↭H҉ảI҉↭L҉âM҉๖²⁴ʱ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Review Unit 1
Lần cuối làm bài: 2019-02-01 18:33:19
Lần cuối làm bài: 2019-01-28 22:01:07
๖²⁴ʱV҉ũ↭H҉ảI҉↭L҉âM҉๖²⁴ʱ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Phonics /æ/ /b/ /k/ /d/
Lần cuối làm bài: 2019-01-21 22:43:11
๖²⁴ʱV҉ũ↭H҉ảI҉↭L҉âM҉๖²⁴ʱ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Song - Open the book!
Lần cuối làm bài: 2019-01-21 22:45:38
๖²⁴ʱV҉ũ↭H҉ảI҉↭L҉âM҉๖²⁴ʱ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Grammar_What's this?
Lần cuối làm bài: 2019-01-21 22:47:58
Lần cuối làm bài: 2019-01-27 12:01:53
๖²⁴ʱV҉ũ↭H҉ảI҉↭L҉âM҉๖²⁴ʱ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present continuous
Lần cuối làm bài: 2019-01-27 17:00:23
๖²⁴ʱV҉ũ↭H҉ảI҉↭L҉âM҉๖²⁴ʱ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /æ/ /ʌ/
Lần cuối làm bài: 2018-12-23 17:29:27
๖²⁴ʱV҉ũ↭H҉ảI҉↭L҉âM҉๖²⁴ʱ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2018-12-23 17:26:56
๖²⁴ʱV҉ũ↭H҉ảI҉↭L҉âM҉๖²⁴ʱ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Grammar Revision
Lần cuối làm bài: 2019-10-22 22:05:32

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-31 22:46:39
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2018-12-01 08:12:31
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-11-30 19:20:50
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-11-13 20:46:33
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-11-13 20:44:04