Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nhóm Uni5 (♕тєαм❤đẹρ❤тяαι✌). Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nhóm Uni5 (♕тєαм❤đẹρ❤тяαι✌)

Nhóm Uni5 (♕тєαм❤đẹρ❤тяαι✌)
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình!Chúc các bạn học tốt!

Luyện toán

36 -Trung bình 9.23 - Tổng điểm 4153

Nhóm Uni5 (♕тєαм❤đẹρ❤тяαι✌) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn bút màu và tô màu
Lần cuối làm bài: 2019-05-26 13:49:08
Nhóm Uni5 (♕тєαм❤đẹρ❤тяαι✌) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2019-05-26 14:14:04
Nhóm Uni5 (♕тєαм❤đẹρ❤тяαι✌) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2019-05-24 18:43:00
Lần cuối làm bài: 2019-05-24 18:35:36
Nhóm Uni5 (♕тєαм❤đẹρ❤тяαι✌) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 9
Lần cuối làm bài: 2019-05-24 12:37:35
Nhóm Uni5 (♕тєαм❤đẹρ❤тяαι✌) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm quen với tọa độ
Lần cuối làm bài: 2019-05-24 12:34:28
Nhóm Uni5 (♕тєαм❤đẹρ❤тяαι✌) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-05-24 12:30:14
Nhóm Uni5 (♕тєαм❤đẹρ❤тяαι✌) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2019-05-24 18:32:41
Nhóm Uni5 (♕тєαм❤đẹρ❤тяαι✌) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2019-05-23 12:54:38
Nhóm Uni5 (♕тєαм❤đẹρ❤тяαι✌) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2019-05-23 12:48:10

Luyện văn - Tiếng Việt

18 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1800

Nhóm Uni5 (♕тєαм❤đẹρ❤тяαι✌) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Ôn tập l, h, c, o, ô, ơ
Lần cuối làm bài: 2019-05-24 18:52:12
Lần cuối làm bài: 2019-05-26 13:18:10
Nhóm Uni5 (♕тєαм❤đẹρ❤тяαι✌) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 19: s, r (sẻ, rễ)
Lần cuối làm bài: 2019-05-26 13:25:56
Nhóm Uni5 (♕тєαм❤đẹρ❤тяαι✌) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 18: x ch (xe, chó)
Lần cuối làm bài: 2019-05-26 13:16:49
Nhóm Uni5 (♕тєαм❤đẹρ❤тяαι✌) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 17: u ư ( nụ, thư)
Lần cuối làm bài: 2019-05-26 13:13:04
Nhóm Uni5 (♕тєαм❤đẹρ❤тяαι✌) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 15: t th (tổ, thỏ)
Lần cuối làm bài: 2019-05-26 11:38:08
Nhóm Uni5 (♕тєαм❤đẹρ❤тяαι✌) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 13: n m (nơ, me)
Lần cuối làm bài: 2019-05-25 13:48:02
Nhóm Uni5 (♕тєαм❤đẹρ❤тяαι✌) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: i, a (bi, cá)
Lần cuối làm bài: 2019-05-24 18:57:51
Nhóm Uni5 (♕тєαм❤đẹρ❤тяαι✌) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: ô ơ (cô, cờ)
Lần cuối làm bài: 2019-05-23 14:35:43
Nhóm Uni5 (♕тєαм❤đẹρ❤тяαι✌) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: o, c (bò, cỏ)
Lần cuối làm bài: 2019-05-23 12:41:47

Luyện Tiếng Anh

61 -Trung bình 7.98 - Tổng điểm 6302

Nhóm Uni5 (♕тєαм❤đẹρ❤тяαι✌) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Four
Lần cuối làm bài: 2019-05-22 16:41:42
Nhóm Uni5 (♕тєαм❤đẹρ❤тяαι✌) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Two
Lần cuối làm bài: 2019-05-22 08:49:21
Nhóm Uni5 (♕тєαм❤đẹρ❤тяαι✌) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise One: Choose the odd-one-out.
Lần cuối làm bài: 2019-05-22 08:51:55
Nhóm Uni5 (♕тєαм❤đẹρ❤тяαι✌) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2019-05-25 12:40:14
Nhóm Uni5 (♕тєαм❤đẹρ❤тяαι✌) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where are you from?
Lần cuối làm bài: 2019-05-26 14:11:36
Nhóm Uni5 (♕тєαм❤đẹρ❤тяαι✌) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2019-05-26 14:06:21
Nhóm Uni5 (♕тєαм❤đẹρ❤тяαι✌) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How old are you?
Lần cuối làm bài: 2019-05-25 12:33:51
Nhóm Uni5 (♕тєαм❤đẹρ❤тяαι✌) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-05-25 12:23:38
Nhóm Uni5 (♕тєαм❤đẹρ❤тяαι✌) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-05-26 13:59:30
Nhóm Uni5 (♕тєαм❤đẹρ❤тяαι✌) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-05-26 13:59:12

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-24 09:53:31
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-05-24 19:07:58