Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Cao Tiến Đạt. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Cao Tiến Đạt

Cao Tiến Đạt
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

23 -Trung bình 8.61 - Tổng điểm 2670

Lần cuối làm bài: 2019-04-01 21:19:07
Cao Tiến Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tập hợp các số nguyên
Lần cuối làm bài: 2019-02-27 21:46:17
Cao Tiến Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Làm quen với số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2019-01-05 20:38:14
Cao Tiến Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp - Phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2018-12-28 11:02:39
Cao Tiến Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ hai phân số có cùng mẫu số
Lần cuối làm bài: 2017-05-04 18:27:46
Cao Tiến Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm về trung bình cộng
Lần cuối làm bài: 2016-10-21 18:35:45
Cao Tiến Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo thời gian
Lần cuối làm bài: 2016-09-02 22:35:58
Cao Tiến Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2016-08-28 14:19:45
Cao Tiến Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc vuông, góc không vuông
Lần cuối làm bài: 2016-08-22 19:01:33
Cao Tiến Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đổi đơn vị đo chiều dài
Lần cuối làm bài: 2016-08-17 08:35:02

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 7.21 - Tổng điểm 649

Luyện Tiếng Anh

14 -Trung bình 7.40 - Tổng điểm 1554

Cao Tiến Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation: /ɪə/ and /eə/
Lần cuối làm bài: 2019-02-27 22:01:00
Cao Tiến Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /t/ /st/
Lần cuối làm bài: 2019-02-27 21:55:09
Cao Tiến Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-01-05 21:08:55
Cao Tiến Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present continuous for future
Lần cuối làm bài: 2019-02-27 21:50:45
Cao Tiến Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: There is/ There are (not)
Lần cuối làm bài: 2019-01-05 21:11:10
Cao Tiến Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /s/ /z/ /iz/
Lần cuối làm bài: 2019-02-27 21:48:48
Cao Tiến Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A look inside
Lần cuối làm bài: 2018-12-28 11:19:29
Cao Tiến Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 20:53:12
Cao Tiến Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present continuous
Lần cuối làm bài: 2019-01-05 21:07:26
Cao Tiến Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /æ/ /ʌ/
Lần cuối làm bài: 2018-12-27 15:13:24

Điểm thi

Cao Tiến Đạt làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-02-27 10:28:01
Cao Tiến Đạt làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-02-27 10:11:56
Cao Tiến Đạt làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-11-14 13:31:38
Cao Tiến Đạt làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2018-11-14 13:26:35
Cao Tiến Đạt làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-10-24 10:21:57
Cao Tiến Đạt làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-25 15:03:50
Cao Tiến Đạt làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-02-14 10:15:47
Cao Tiến Đạt làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-14 10:11:02
Cao Tiến Đạt làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-06-16 16:29:59
Cao Tiến Đạt làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-06-04 17:31:51
Cao Tiến Đạt làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-06-04 17:28:29
Cao Tiến Đạt làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-06-04 17:17:43
Cao Tiến Đạt làm bài Kiểm tra tháng 6 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-05-17 22:09:36
Cao Tiến Đạt làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-05-13 20:05:09
Cao Tiến Đạt làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-05-13 19:59:45
Cao Tiến Đạt làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-13 19:54:21
Cao Tiến Đạt làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-13 16:08:28
Cao Tiến Đạt làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-13 15:58:22
Cao Tiến Đạt làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-05-13 15:20:09