Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ➻❥︵Ma_ღηữ_ღ٥﹏❣ . Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

➻❥︵Ma_ღηữ_ღ٥﹏❣

➻❥︵Ma_ღηữ_ღ٥﹏❣
_ Ctrl+f5✔✔ ────(♥)(♥)(♥)────(♥)(♥)(♥) __ ɪƒ ƴσυ’ʀє αʟσηє, ──(♥)██████(♥)(♥)██████(♥) ɪ’ʟʟ ɓє ƴσυʀ ѕɧα∂σѡ. ─(♥)████████(♥)████████(♥) ɪƒ ƴσυ ѡαηт тσ cʀƴ, ─(♥)██████████████████(♥) ɪ’ʟʟ ɓє ƴσυʀ ѕɧσυʟ∂єʀ. ──(♥)████████████████(♥) ɪƒ ƴσυ ѡαηт α ɧυɢ, ────(♥)████████████(♥) __ ɪ’ʟʟ ɓє ƴσυʀ ρɪʟʟσѡ. ──────(♥)████████(♥) ɪƒ ƴσυ ηєє∂ тσ ɓє ɧαρρƴ, ────────(♥)████(♥) __ ɪ’ʟʟ ɓє ƴσυʀ ѕɱɪʟє. ─────────(♥)██(♥) ɓυт αηƴтɪɱє ƴσυ ηєє∂ α ƒʀɪєη∂, ───────────(♥) __ ɪ’ʟʟ ʝυѕт ɓє ɱє. (⁀‵⁀) ✫ ✫ ✫. `⋎ Tao cute dễ gần bỏ mẹ ra , mak cứ đồn là chảnh :v AVATAR_ĐÔI_VỚI_THẰNG_BẠN_YÊU_QUÝ_NÀY_NEK https://olm.vn/thanhvien/manhmanhmanhmanhmanhmanhmanh https://www.pinterest.com/anhphuongltqb/ - pin của mị https://lazi.vn/user/anh-phuong.bui-thi - lazi của mị buithianhphuonglove@gmail.com - gmail của mị https://olm.vn/thanhvien/trangcute1234 - BFF của mị https://olm.vn/thanhvien/phamlephuongnhi - Cj của mị https://olm.vn/thanhvien/tuvovan2k5 - Ny Cj của mị

Luyện toán

62 -Trung bình 9.34 - Tổng điểm 6259

➻❥︵Ma_ღηữ_ღ٥﹏❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập: Lớn hơn, bé hơn
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 11:17:27
➻❥︵Ma_ღηữ_ღ٥﹏❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 11:15:01
➻❥︵Ma_ღηữ_ღ٥﹏❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 11:10:59
➻❥︵Ma_ღηữ_ღ٥﹏❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 11:09:23
➻❥︵Ma_ღηữ_ღ٥﹏❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-08-02 15:30:28
➻❥︵Ma_ღηữ_ღ٥﹏❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3, 4, 5
Lần cuối làm bài: 2019-04-28 22:16:52
➻❥︵Ma_ღηữ_ღ٥﹏❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 19:20:51
➻❥︵Ma_ღηữ_ღ٥﹏❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép hình
Lần cuối làm bài: 2019-01-19 20:38:28
➻❥︵Ma_ღηữ_ღ٥﹏❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia hai lũy thừa cùng cơ số
Lần cuối làm bài: 2018-11-01 12:20:04
➻❥︵Ma_ღηữ_ღ٥﹏❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có hình minh họa
Lần cuối làm bài: 2018-10-28 05:58:14

Luyện văn - Tiếng Việt

16 -Trung bình 9.00 - Tổng điểm 1979

➻❥︵Ma_ღηữ_ღ٥﹏❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Ôn tập l, h, c, o, ô, ơ
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 14:56:09
➻❥︵Ma_ღηữ_ღ٥﹏❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 15: t th (tổ, thỏ)
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 11:20:59
➻❥︵Ma_ღηữ_ღ٥﹏❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 14: d đ (dê, đò)
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 11:06:23
➻❥︵Ma_ღηữ_ღ٥﹏❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 13: n m (nơ, me)
Lần cuối làm bài: 2019-08-13 19:18:28
➻❥︵Ma_ღηữ_ღ٥﹏❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: i, a (bi, cá)
Lần cuối làm bài: 2019-07-20 17:18:53
➻❥︵Ma_ღηữ_ღ٥﹏❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: ô ơ (cô, cờ)
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 14:54:30
➻❥︵Ma_ღηữ_ღ٥﹏❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: o, c (bò, cỏ)
Lần cuối làm bài: 2019-05-31 17:52:43
➻❥︵Ma_ღηữ_ღ٥﹏❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: l, h (lê, hè)
Lần cuối làm bài: 2019-05-21 13:50:32
➻❥︵Ma_ღηữ_ღ٥﹏❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: ê, v (bê, ve)
Lần cuối làm bài: 2019-05-16 08:20:06
➻❥︵Ma_ღηữ_ღ٥﹏❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Be, bè, bé, bẻ, bẽ, bẹ
Lần cuối làm bài: 2019-05-14 07:49:09

Luyện Tiếng Anh

5 -Trung bình 6.59 - Tổng điểm 527

➻❥︵Ma_ღηữ_ღ٥﹏❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 10:59:54
➻❥︵Ma_ღηữ_ღ٥﹏❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 10:56:59
➻❥︵Ma_ღηữ_ღ٥﹏❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Two
Lần cuối làm bài: 2019-07-21 09:51:33
➻❥︵Ma_ღηữ_ღ٥﹏❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Grammar_What's this?
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 11:40:48
Lần cuối làm bài: 2019-07-21 09:56:44
➻❥︵Ma_ღηữ_ღ٥﹏❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2018-05-22 11:57:57

Điểm thi

Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-08-13 19:26:55
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-08-02 15:38:30
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-03-24 17:45:31
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-03-14 18:33:15
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-03-12 18:59:21
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-12 09:10:17
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-12 08:08:57
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-01-12 08:06:50
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-01-12 08:04:10
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-01-12 08:02:18
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-12 07:56:30