Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Bùi Minh Tuyển. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Bùi Minh Tuyển

Bùi Minh Tuyển
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

10 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1000

Bùi Minh Tuyển đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2019-06-05 17:58:36
Bùi Minh Tuyển đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2018-07-29 18:09:15
Bùi Minh Tuyển đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2018-08-28 21:53:24
Bùi Minh Tuyển đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp - Phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2018-08-30 20:08:29
Lần cuối làm bài: 2019-05-15 11:06:21
Bùi Minh Tuyển đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2019-06-05 17:49:51
Bùi Minh Tuyển đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Nhân đơn thức với đa thức
Lần cuối làm bài: 2019-06-05 17:30:56
Bùi Minh Tuyển đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Những hằng đẳng thức đáng nhớ
Lần cuối làm bài: 2019-10-22 17:10:10
Bùi Minh Tuyển đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Cộng, trừ số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2018-08-31 18:23:28
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 19:42:18

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

Bùi Minh Tuyển đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2018-07-23 18:40:40
Bùi Minh Tuyển đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: See you tomorrow!
Lần cuối làm bài: 2019-06-05 17:19:13

Điểm thi

Bùi Minh Tuyển làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-10-25 14:29:36
Bùi Minh Tuyển làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-10-25 14:03:17
Bùi Minh Tuyển làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-10-22 18:47:08
Bùi Minh Tuyển làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-10-22 18:35:17
Bùi Minh Tuyển làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-10-22 18:22:43
Bùi Minh Tuyển làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-22 18:09:53
Bùi Minh Tuyển làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-22 18:03:35
Bùi Minh Tuyển làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-22 17:59:24
Bùi Minh Tuyển làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-22 17:56:31
Bùi Minh Tuyển làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-22 17:51:58
Bùi Minh Tuyển làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-22 17:49:24