Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Bùi Minh Tuyển. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Bùi Minh Tuyển

Bùi Minh Tuyển
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

10 -Trung bình 7.97 - Tổng điểm 1116

Lần cuối làm bài: 2019-10-19 19:42:18
Bùi Minh Tuyển đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2019-06-05 17:49:51
Bùi Minh Tuyển đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Những hằng đẳng thức đáng nhớ
Lần cuối làm bài: 2019-10-22 17:10:10
Bùi Minh Tuyển đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Nhân đơn thức với đa thức
Lần cuối làm bài: 2019-06-05 17:30:56
Lần cuối làm bài: 2019-05-15 11:06:21
Bùi Minh Tuyển đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Cộng, trừ số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2018-08-31 18:23:28
Bùi Minh Tuyển đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp - Phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2018-08-30 20:08:29
Bùi Minh Tuyển đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2018-08-28 21:53:24
Bùi Minh Tuyển đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2018-07-29 18:09:15
Bùi Minh Tuyển đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2019-06-05 17:58:36

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

2 -Trung bình 7.23 - Tổng điểm 217

Bùi Minh Tuyển đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: See you tomorrow!
Lần cuối làm bài: 2019-06-05 17:19:13
Bùi Minh Tuyển đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2018-07-23 18:40:40

Điểm thi

Bùi Minh Tuyển làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-10-25 14:29:36
Bùi Minh Tuyển làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-10-25 14:03:17
Bùi Minh Tuyển làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-10-22 18:47:08
Bùi Minh Tuyển làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-10-22 18:35:17
Bùi Minh Tuyển làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-10-22 18:22:43
Bùi Minh Tuyển làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-22 18:09:53
Bùi Minh Tuyển làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-22 18:03:35
Bùi Minh Tuyển làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-22 17:59:24
Bùi Minh Tuyển làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-22 17:56:31
Bùi Minh Tuyển làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-22 17:51:58
Bùi Minh Tuyển làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-22 17:49:24