Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với JUVENTUSFC. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

JUVENTUSFC

JUVENTUSFC
Lô chúng mày Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

0 -Trung bình 2.28 - Tổng điểm 137

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

JUVENTUSFC làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 12 điểm
Điểm cao nhất: 12, Nộp bài lúc 2019-10-21 20:35:28
JUVENTUSFC làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-21 20:26:00