Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với le ngocbich. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

le ngocbich

le ngocbich
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

le ngocbich làm bài Kiểm tra tháng 10 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-11-28 16:02:46
le ngocbich làm bài Kiểm tra tháng 9 năm 2015 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2015-11-25 21:41:14
le ngocbich làm bài Kiểm tra tháng 10 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-11-25 21:39:52
le ngocbich làm bài Kiểm tra tháng 11 năm 2014 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-11-16 17:09:08
le ngocbich làm bài Kiểm tra tháng 11 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-11-16 16:58:48
le ngocbich làm bài Kiểm tra tháng 10 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-11-15 14:55:21
le ngocbich làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-11-15 14:52:19

Luyện toán

0 -Trung bình 3.90 - Tổng điểm 156