Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Noob đòi học toán. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Noob đòi học toán

Noob đòi học toán
noob chào mọi người nha !

Luyện toán

3 -Trung bình 5.84 - Tổng điểm 409

Noob đòi học toán đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2018-12-23 22:41:33
Noob đòi học toán đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2018-12-23 22:35:17
Noob đòi học toán đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 8
Lần cuối làm bài: 2018-12-23 22:26:56

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 1.25 - Tổng điểm 25

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 1.37 - Tổng điểm 41

Điểm thi

Noob đòi học toán làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-23 22:20:20
Noob đòi học toán làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-23 22:12:26