Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Phạm Quang Chính. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Phạm Quang Chính

Phạm Quang Chính
sao bị hack hoài zậy :(

Luyện toán

5 -Trung bình 5.42 - Tổng điểm 867

Phạm Quang Chính đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2018-05-31 09:12:09
Phạm Quang Chính đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2018-05-29 17:32:26
Phạm Quang Chính đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2018-05-29 17:29:11
Phạm Quang Chính đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2018-05-26 09:45:54
Phạm Quang Chính đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2018-05-26 09:17:17

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 5.77 - Tổng điểm 173

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi