Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Bình Nguyễn. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Bình Nguyễn

Bình Nguyễn
Kênh Youtube:M. Edm Pyk Nhớ đăng kí và nhấn chiếc chuông bên cạnh để nhận thông báo về video mới nhất !
  • Tên: Bình Nguyễn
  • Điểm hỏi đáp: 7SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 1SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

3 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 300

Bình Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Khái niệm về biểu thức đại số
Lần cuối làm bài: 2020-04-04 08:52:09
Bình Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Giá trị của một biểu thức đại số
Lần cuối làm bài: 2020-04-04 09:57:26
Bình Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Đơn thức
Lần cuối làm bài: 2020-04-09 08:42:08

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi