Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với {__Zenitsu Agatsuma__}. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

{__Zenitsu Agatsuma__}

{__Zenitsu Agatsuma__}
Kênh Youtube:M. Edm Pyk Nhớ đăng kí và nhấn chiếc chuông bên cạnh để nhận thông báo về video mới nhất !
  • Tên: {__Zenitsu Agatsuma__}
  • Đang học tại:
  • Địa chỉ:
  • Điểm hỏi đáp: 7SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 1SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

0 -Trung bình 0.90 - Tổng điểm 9

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi