Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với bi. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

bi
nhấn backspace!hãy thử đi!sẽ vui lắm đấy! ^_^@_@-_--_6

Điểm thi

bi làm bài Kiểm tra tháng 11 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-12-26 06:13:50
bi làm bài Kiểm tra tháng 10 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-10-08 12:46:31
bi làm bài Kiểm tra tháng 5 năm 2014 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2014-09-28 13:21:27
bi làm bài Kiểm tra tháng 6 năm 2014 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2014-09-28 13:17:06
bi làm bài Kiểm tra tháng 9 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-09-28 13:14:13

Luyện toán

0 -Trung bình 9.60 - Tổng điểm 96