Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với nguyen duy kien. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

nguyen duy kien

nguyen duy kien
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2015-01-31 18:19:39
nguyen duy kien làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2014 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2014-12-19 18:57:53
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2014-11-10 18:47:02
nguyen duy kien làm bài Kiểm tra tháng 9 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-11-10 18:43:08
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-11-10 18:38:34
nguyen duy kien làm bài Kiểm tra tháng 11 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-11-10 18:35:39

Luyện toán

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm