Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Hữu Ái Linh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Hữu Ái Linh

Nguyễn Hữu Ái Linh
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !
  • Tên: Nguyễn Hữu Ái Linh
  • Đang học tại:
  • Địa chỉ: -
  • Điểm hỏi đáp: 0SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

0 -Trung bình 3.05 - Tổng điểm 122

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

9 -Trung bình 8.84 - Tổng điểm 972

Nguyễn Hữu Ái Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What happened in the story?
Lần cuối làm bài: 2019-01-15 19:32:18
Nguyễn Hữu Ái Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-01-15 19:23:57
Nguyễn Hữu Ái Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What does your father do in his free time?
Lần cuối làm bài: 2019-01-15 19:16:58
Nguyễn Hữu Ái Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What do you do in your free time?
Lần cuối làm bài: 2019-01-07 18:31:43
Nguyễn Hữu Ái Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2018-12-27 19:41:18
Nguyễn Hữu Ái Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Why shouldn't he climb the tree?
Lần cuối làm bài: 2018-12-27 17:34:03
Nguyễn Hữu Ái Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Don't play with the knife!
Lần cuối làm bài: 2018-12-26 21:26:51
Nguyễn Hữu Ái Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's your village like?
Lần cuối làm bài: 2018-12-27 19:47:56
Nguyễn Hữu Ái Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your address?
Lần cuối làm bài: 2018-12-26 21:44:22

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-12-15 13:10:00
Nguyễn Hữu Ái Linh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-09-28 07:02:08
Nguyễn Hữu Ái Linh làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-09-22 09:29:47